logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Zgłoszenie kandydata na egzaminatora

 

Wnioski dla kandydatów na egzaminatorów w zakresie:

  • egzaminu ósmoklasisty,
  • egzaminu gimnazjalnego,
  • egzaminu maturalnego,
  • egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie


przyjmowane są na bieżąco przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku.

 

Wnioski można dostarczyć do siedziby Komisji osobiście lub listownie wysyłając na adres:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk

Uwaga: Kopie załączanych do wniosku dokumentów, w tym: dyplomy ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, należy uwierzytelnić (poświadczenia zgodności z oryginałem może dokonać pracodawca - pieczęcią szkoły/uczelni, pieczątką imienną i podpisem dyrektora oraz pieczęcią "za zgodność z oryginałem" oraz datą poświadczenia). Ukończenie kierunku pedagogika nie jest równoznaczne z automatycznym uzyskaniem kwalifikacji pedagogicznych potrzebnych do nauczania w szkole.

Pliki do pobrania:

Wniosek o przyjęcie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów (wersja w formacie pdf)

Wniosek o przyjęcie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów (wersja w formacie MS Word)

Formularz aplikacyjny (wersja w formacie pdf)

Formularz aplikacyjny (wersja w formacie MS Word)


Poprzednia: Kto może zostać egzaminatorem?
Następna strona: Logowanie