logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Deklaracje dla zdających

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016

Deklaracja - Załącznik 1a_N dla:
(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2015/2016 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego oraz
(2) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015

Deklaracja - Załącznik 1b_N dla:
(1) absolwenta LO z roku szkolnego 2014/2015, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona;
(2) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej;
(3) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości

Deklaracja - Załącznik_1c_N dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.)

Deklaracja - Załącznik 1d_S dla:
(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz
(2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015
i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów

Deklaracja - Załącznik_1e_S dla:
(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz
(2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów oraz
(3) osoby, która ukończyła liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych

Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku (nowa formuła egzaminu):

 Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla ucznia/słuchacza - składa dyrektorowi szkoły/placówki, do której uczęszcza

Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwenta szkoły - składa dyrektorowi szkoły/placówki, do której uczęszczał

Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwenta zlikwidowanej szkoły oraz osoby posiadającej świadectwo szkoły uzyskane za granicą - składa dyrektorowi OKE wraz ze świadectwem ukończenia szkoły

Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla uczestnika/absolwenta kwalifikacyjnego kursu zawodowego (KKZ) - składa organizatorowi kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla osoby dorosłej, która jest uczestnikiem przygotowania zawodowego dorosłych - składa wraz z załącznikiem nr 13a dyrektorowi OKE

Deklaracja przystąpienia do eksternistycznego egzaminu zawodowego - składa wraz z załącznikiem nr 13 dyrektorowi OKE

Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stara formuła egzaminu):

 Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w formacie pdf.

 Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w formacie MS Word.

  Deklaracje przystąpienia do egzaminu eksternistycznego:

 Deklaracja przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych

 Deklaracja przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu gimnazjum dla dorosłych

 Deklaracja przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

 Deklaracja przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej