logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty dotyczące egzaminu eksternistycznego

Kategoria: egzamin eksternistyczny

Komunikat dyrektora CKE w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2019 roku

6.12.2018 r. - 09:12
Kategoria: egzamin eksternistyczny

Komunikat dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zimowej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 r.

6.12.2018 r. - 09:08
Kategoria: egzamin eksternistyczny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 października 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2019 roku

19.11.2018 r. - 12:29
Kategoria: egzamin eksternistyczny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 października 2018 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2019 roku

19.11.2018 r. - 12:26
Kategoria: egzamin eksternistyczny

Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku dot.  miejsca przeprowadzania egzminów eksternistycznych  w sesji jesiennej 2018 r.

7.09.2018 r. - 11:26
Kategoria: egzamin eksternistyczny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 czerwca 2018 r. w sprawie terminów przekazywania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

11.06.2018 r. - 12:57