logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

2014

Arkusze egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2014 roku

Część humanistyczna - 23 kwietnia 2014 roku

Historia i Wiedza o społeczeństwie:

GH-H1-142 - zestaw zadań dla uczniów bez niepełnosprawnosci i uczniów ze specyficznymi trudnosciami w uczeniu się

GH-H2-142 - zestaw zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

GH-H4-142 - zestaw zadań dla uczniów słabowidzących, czcionka 16 pkt

GH-H5-142 - zestaw zadań dla uczniów słabowidzących, czcionka 24 pkt

GH-H7-142 - zestaw zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GH-H8-142 - zestaw zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Język polski:

GH-P1-142 - zestaw zadań dla uczniów bez niepełnosprawnosci i uczniów ze specyficznymi trudnosciami w uczeniu się

GH-P2-142 - zestaw zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

GH-P4-142 - zestaw zadań dla uczniów słabowidzących, czcionka 16 pkt

GH-P5-142 - zestaw zadań dla uczniów słabowidzących, czcionka 24 pkt

GH-P7-142 - zestaw zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GH-P8-142 - zestaw zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Część matematyczno-przyrodnicza - 24 kwietnia 2014 roku

Przedmioty przyrodnicze:

GM-P1-142 - zestaw zadań dla uczniów bez niepełnosprawnosci i uczniów ze specyficznymi trudnosciami w uczeniu się

GM-P2-142 - zestaw zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

GM-P4-142 - zestaw zadań dla uczniów słabowidzących, czcionka 16 pkt

GM-P5-142 - zestaw zadań dla uczniów słabowidzących, czcionka 24 pkt

GM-P7-142 - zestaw zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GM-P8-142 - zestaw zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Matematyka:

GM-M1-142 - zestaw zadań dla uczniów bez niepełnosprawnosci i uczniów ze specyficznymi trudnosciami w uczeniu się

GM-M2-142 - zestaw zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

GM-M4-142 - zestaw zadań dla uczniów słabowidzących, czcionka 16 pkt

GM-M5-142 - zestaw zadań dla uczniów słabowidzących, czcionka 24 pkt

GM-M7-142 - zestaw zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GM-M8-142 - zestaw zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Język obcy nowożytny - 25 kwietnia 2014 roku

Zestawy zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (G-1) Poziom podstawowy

Język angielski + transkrypcja

Język francuski + transkrypcja

Język hiszpański + transkrypcja

Język niemiecki + transkrypcja

Język rosyjski + transkrypcja

Język włoski + transkrypcja

Zestawy zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (G-2) Poziom podstawowy

Język angielski + transkrypcja

Język francuski + transkrypcja

Język niemiecki + transkrypcja

Język rosyjski + transkrypcja

Zestawy zadań dla uczniów słabowidzących (czcionka 16 pkt) (G-4) Poziom podstawowy

Język angielski + transkrypcja

Język francuski + transkrypcja

Język niemiecki + transkrypcja

Język rosyjski + transkrypcja

Zestawy zadań dla uczniów słabowidzących (czcionka 24 pkt) (G-5) Poziom podstawowy

Język angielski + transkrypcja

Język niemiecki + transkrypcja

Język rosyjski + transkrypcja

Zestawy zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (G-7) Poziom podstawowy

Język angielski

Język niemiecki

Język rosyjski

Zestawy zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (G-8) Poziom podstawowy

Język angielski + transkrypcja

Język francuski + transkrypcja

Język niemiecki + transkrypcja

Język rosyjski + transkrypcja

Zestawy zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (G-1) Poziom rozszerzony

Język angielski + transkrypcja

Język francuski + transkrypcja

Język hiszpański + transkrypcja

Język niemiecki + transkrypcja

Język rosyjski + transkrypcja

Język włoski + transkrypcja

Zestawy zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (G-2) Poziom rozszerzony

Język angielski + transkrypcja

Język francuski + transkrypcja

Język niemiecki + transkrypcja

Język rosyjski + transkrypcja

Zestawy zadań dla uczniów słabowidzących (czcionka 16 pkt) (G-4) Poziom rozszerzony

Język angielski + transkrypcja

Język francuski + transkrypcja

Język niemiecki + transkrypcja

Język rosyjski + transkrypcja

Zestawy zadań dla uczniów słabowidzących (czcionka 24 pkt) (G-5) Poziom rozszerzony

Język angielski + transkrypcja

Język niemiecki + transkrypcja

Język rosyjski + transkrypcja

Zestawy zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (G-7) Poziom rozszerzony

Język angielski

Język niemiecki

Język rosyjski

Zestawy zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (G-8) Poziom rozszerzony

Język angielski + transkrypcja

Język niemiecki + transkrypcja

Język rosyjski + transkrypcja


Poprzednia: 2017
Następna strona: Informatory