logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Informatory egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej 343902

Asystent osoby niepełnosprawnej 341201

Asystentka stomatologiczna 325101

Betoniarz-zbrojarz 711402

Blacharz 721301

Blacharz izolacji przemysłowych 721303

Blacharz samochodowy 721306

Cieśla 711501

Cukiernik 751201

Dekarz 712101

Dietetyk 322001

Drukarz 732201

Elektromechanik 741201

Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203

Elektryk 741103

Florysta 343203

Fotograf 343101

Fototechnik 343104

Fryzjer 514101

Garbarz skór 753501

Górnik eksploatacji otworowej 811301

Górnik eksploatacji podziemnej 811101

Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 811102

Higienistka stomatologiczna 325102

Introligator 732301

Kaletnik 753702

Kamieniarz 711301

Kelner 513101

Kominiarz 713303

Koszykarz-plecionkarz 731702

Kowal 722101

Krawiec 753105

Kucharz 512001

Kuśnierz 753106

Lakiernik 713201

Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 731102

Mechanik maszyn i urządzeń drogowych 834201

Mechanik pojazdów samochodowych 723103

Mechanik precyzyjny 731103

Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103

Modelarz odlewniczy 721104

Monter budownictwa wodnego 711701

Monter izolacji budowlanych 712401

Monter izolacji przemysłowych 712403

Monter kadłubów okrętowych 721402

Monter konstrukcji budowlanych 711102

Monter mechatronik 742114

Monter nawierzchni kolejowej 711603

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 712616

Monter systemów rurociągowych 712613

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905

Monter-elektronik 742102

Murarz-tynkarz 711204

Obuwnik 753602

Ogrodnik 611303

Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 812105

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209

Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych 812106

Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 812107

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003

Operator maszyn leśnych 834105

Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204

Operator obrabiarek skrawających 722307

Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134

Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116

Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 818115

Opiekun medyczny 532102

Opiekun osoby starszej 341202

Opiekun w domu pomocy społecznej 341203

Opiekunka dziecięca 325905

Opiekunka środowiskowa 341204

Optyk-mechanik 731104

Ortoptystka 325906

Piekarz 751204

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205

Protetyk słuchu 321401

Pszczelarz 612302

Ratownik medyczny 325601

Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 731808

Rolnik 613003

Rybak śródlądowy 622201

Sprzedawca 522301

Stolarz 752205

Stroiciel fortepianów i pianin 311933

Ślusarz 722204

Tapicer 753402

Technik administracji 334306

Technik agrobiznesu 331402

Technik analityk 311103

Technik architektury krajobrazu 314202

Technik archiwista 441403

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407

Technik awionik 315316

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509

Technik budownictwa 311204

Technik budownictwa okrętowego 311910

Technik budownictwa wodnego 311205

Technik budowy fortepianów i pianin 311934

Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

Technik dentystyczny 321402

Technik drogownictwa 311206

Technik dróg i mostów kolejowych 311207

Technik ekonomista 331403

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302

Technik elektronik 311408

Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411

Technik elektroradiolog 321103

Technik elektryk 311303

Technik energetyk 311307

Technik farmaceutyczny 321301

Technik garbarz 311912

Technik gazownictwa 311913

Technik geodeta 311104

Technik geolog 311106

Technik górnictwa odkrywkowego 311701

Technik górnictwa otworowego 311702

Technik górnictwa podziemnego 311703

Technik handlowiec 522305

Technik hodowca koni 314203

Technik hotelarstwa 422402

Technik hutnik 311704

Technik informatyk 351203

Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208

Technik księgarstwa 522306

Technik leśnik 314301

Technik logistyk 333107

Technik masażysta 325402

Technik mechanik 311504

Technik mechanik lotniczy 315317

Technik mechanik okrętowy 315105

Technik mechanizacji rolnictwa 311512

Technik mechatronik 311410

Technik nawigator morski 315214

Technik obsługi turystycznej 422103

Technik obuwnik 311916

Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315

Technik ochrony środowiska 325511

Technik odlewnik 311705

Technik ogrodnik 314205

Technik optyk 325302

Technik organizacji reklamy 333906

Technik ortopeda 321403

Technik papiernictwa 311601

Technik pojazdów samochodowych 311513

Technik pożarnictwa 311919

Technik prac biurowych 411004

Technik procesów drukowania 311935

Technik procesów introligatorskich 311936

Technik przeróbki kopalin stałych 311706

Technik przetwórstwa mleczarskiego 314402

Technik pszczelarz 314206

Technik rachunkowości 431103

Technik realizacji dźwięku 352120

Technik realizacji nagrań i nagłośnień 352122

Technik renowacji elementów architektury 311210

Technik rolnik 314207

Technik rybactwa śródlądowego 314208

Technik spedytor 333108

Technik sterylizacji medycznej 321104

Technik technologii ceramicznej 311921

Technik technologii chemicznej 311603

Technik technologii drewna 311922

Technik technologii odzieży 311924

Technik technologii szkła 311925

Technik technologii wyrobów skórzanych 311926

Technik technologii żywności 314403

Technik teleinformatyk 351103

Technik telekomunikacji 352203

Technik transportu drogowego 311927

Technik transportu kolejowego 311928

Technik turystyki wiejskiej 515203

Technik tyfloinformatyk 351204

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930

Technik urządzeń sanitarnych 311209

Technik usług fryzjerskich 514105

Technik usług kosmetycznych 514207

Technik usług pocztowych i finansowych 421108

Technik weterynarii 324002

Technik wiertnik 311707

Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311931

Technik włókiennik 311932

Technik żeglugi śródlądowej 315216

Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Terapeuta zajęciowy 325907

Wędliniarz 751107

Wiertacz 811305

Zdun 711203

Zegarmistrz 731106

Złotnik-jubiler 731305


Poprzednia: Procedury i załączniki
Następna strona: Ośrodki egzaminacyjne