logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

2010

Arkusze ze sprawdzianu - 8 kwietnia 2010 rok

Dla uczniów bez dysfunkcji i uczniów z dysleksją rozwojową:

arkusz sprawdzianu

Dla uczniów słabo widzących:

arkusz sprawdzianu

Dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących:

arkusz sprawdzianu

Dla uczniów z trudnościami w nauce:

arkusz sprawdzianu

Dla uczniów szkół, w których nauka odbywa się w języku litewskim

arkusz sprawdzianu

Klucze punktowania:

klucze punktowania i opis zestawu