logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty

Strona 1 z 11  > >>

Kategoria: inne

Konkurs na stanowiska nauczycieli – w Szkołach Europejskich w Brukseli, Luksemburgu i Monachium

26.05.2017 r. - 14:00
Kategoria: egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w sprawie miejsca przeprowadzania egzaminu
maturalnego w terminie dodatkowym w czerwcu 2017 roku

24.05.2017 r. - 15:07
Kategoria: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dotyczący szkoleń dla dyrektorów szkół i placówek kształcenia zawodowego, organizatorów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i pracodawców

15.05.2017 r. - 14:30
Kategoria: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora CKE z 9 maja 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2017 roku

10.05.2017 r. - 09:00
Kategoria: egzamin zawodowy

Komunikat dyrektora CKE z 9 maja 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji czerwiec-lipiec 2017 roku

10.05.2017 r. - 08:57
Kategoria: egzamin maturalny

Arkusze egzaminu maturalnego - wiosna 2017

4.05.2017 r. - 15:30
Kategoria: egzamin maturalny

Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2017 roku na terenie objętym działalnością Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

27.04.2017 r. - 07:53
Kategoria: egzamin gimnazjalny

Komunikat dla dyrektorów szkół gimnazjalnych

24.04.2017 r. - 13:20
Kategoria: egzamin maturalny

Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2017 roku

24.04.2017 r. - 09:05
Kategoria: egzamin gimnazjalny

Arkusze egzaminacyjne egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu 2017 roku

19.04.2017 r. - 15:30


Następna strona: Serwis Moodle