logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania OKE/PN/01/2016

Kategoria: zamówienia publiczne
18.02.2016 r. - 14:15

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania OKE/PN/01/2016 UZP nr 26726-2016

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku zawiadamia niniejszym, iż prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze przesyłek chronionych przed nieuprawnionym ujawnieniem ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, zawodowych i techników województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, przewozie i doręczeniu ich do OKE w Gdańsku w określonym terminie związanym z przeprowadzanymi egzaminami oraz wykonanie usługi związanej z bieżą wysyłką przesyłek z OKE i do OKE w Gdańsku w 2016 roku, zostało rozstrzygnięte.

Na realizację usługi na potrzeby OKE w Gdańsku w 2016 roku wpłynęła 1 (jedna) oferta przedstawiona przez Pocztę Polską S.A. z siedzibą  w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, NIP 525-000-73-13 realizowanej przez Pion Sprzedaży, Segment Klienta Kluczowego, Wydział Klientów Kluczowych Północ, ul. Targ Rakowy 7/8,  80-949 Gdańsk.

Lp

Nazwa i siedziba firmy

Oferowana cena brutto

1.

Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 

551.325,79 zł

 

W wyniku postępowania, jako najkorzystniejszą , spełniającą założone kryteria wybrano ofertę Poczty Polskiej S.A.  z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

Gdańsk, 18.02.2016 r.
Dyrektor
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
Irena Łaguna


Następna strona: Serwis Moodle