logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty


Komunikat dotyczący składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w terminie sierpień - październik 2016 r. (nowa formuła egzaminu)

Kategoria: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
7.04.2016 r. - 12:33

Uprzejmie informujemy, że deklaracje przystąpienia do egzaminu należy składać w terminie do dnia 16 kwietnia 2016 r.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (DzU z 14 maja 2015 r. poz. 673) obowiązują następujące zasady składania deklaracji:

Kategoria osób składających deklarację Miejsce składania deklaracji Oznaczenie druku deklaracji/wniosku
zgodnie z Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązującą w roku szkolnym 2015/2016
Uczeń szkoły szkoła, do której uczęszcza Załącznik 3
Absolwent szkoły szkoła, którą ukończył Załącznik 3
Osoba uczestnicząca w kwalifikacyjnym kursie zawodowym (KKZ), który kończy się nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu zawodowego podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) Załącznik 3b
Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ), bezpośrednio po jego ukończeniu podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) Załącznik 3b
Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) i nie złożyła deklaracji podmiotowi prowadzącemu KKZ oraz osoba, które ponownie przystępuje do egzaminu zawodowego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
Załącznik 3b
Absolwent szkoły zlikwidowanej lub przekształconej*
Osoba posiadająca świadectwo uzyskane za granicą*
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
Załącznik 3a
Osoba dorosła, która jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych organizowane na terenie OKE w Gdańsku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
Załącznik 3c
wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu
Załącznik 13a

*dotyczy osób zamieszkałych na terenie działalności OKE w GdańskuNastępna strona: Serwis Moodle