logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi hotelarsko – gastronomicznej wraz z wynajmem  sal konferencyjnych na szkolenia dla 147 egzaminatorów egzaminów zewnętrznych

Kategoria: zapytania ofertowe
28.11.2016 r. - 14:41

Znak sprawy: OKE/Reg/09/2016 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi hotelarsko – gastronomicznej wraz z wynajmem  sal konferencyjnych na szkolenia dla 147 egzaminatorów egzaminów zewnętrznych, którzy będą  sprawdzać prace po egzaminie maturalnym z matematyki, biologii, języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie  i po egzaminie gimnazjalnym w części humanistycznej w roku 2017 (dla 7 grup szkoleniowych) oraz 8 trenerów w dniach 9-10 grudnia 2016 r. 

Na podstawie Regulaminu udzielania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku zawiadamia niniejszym, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie ww. usługi opublikowanego w dniach 22.11.2016 r. odpowiedział jeden podmiot gospodarczy, który przesłał formularz  ofertowy z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną. 

Po szczegółowej analizie złożonych formularzy i załączonej dokumentacji na realizację ww. usługi hotelarsko-gastronomicznej wraz z wynajmem sal wybrano Hotel ORLE Centrum Konferencyjne B. Zdanowski, K. Podkówka Sp. J. z siedzibą w Gdańsku, ul. Lazurowa 8, który jako jedyny złożył ofertę i przedstawił korzystne warunki cenowe.

Gdańsk, 28.11.2016 r.
Dyrektor
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
Irena Łaguna


Następna strona: Serwis Moodle