logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na  świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek listowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w 2017 roku

Kategoria: zapytania ofertowe
29.11.2016 r. - 07:57

Znak sprawy : OKE /Reg/08/2016 

Na podstawie Regulaminu udzielania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku zamówień  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku zawiadamia niniejszym, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie ww. usługi, opublikowane w dniu 14.11.2016r. wpłynęła jedna oferta ważna.

Po szczegółowej analizie złożonych dokumentów na realizację ww. usługi wybrano Pocztę Polską S.A. 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.

Gdańsk, 28.11.2016 r.
Dyrektor
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
Irena Łaguna


Następna strona: Serwis Moodle