logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wykonania prac malarskich pomieszczeń w budynku będącym siedzibą Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

Kategoria: zapytania ofertowe
5.12.2016 r. - 09:00

Znak sprawy: OKE/Reg/10/2016

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wykonania prac malarskich pomieszczeń w budynku będącym siedzibą Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku  o łącznej powierzchni ścian i sufitów ok. 155 m² wraz z położeniem wykładziny, przygotowaniem i wyrównaniem powierzchni.

Na podstawie Regulaminu udzielania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku zawiadamia niniejszym, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie ww. usługi opublikowanego w dniach 28.11.2016 r. wpłynęły dwie oferty.

Nazwa i siedziba firmy Oferowana cena brutto

Zakład Usług Remontowo-Budowlanych “JUREX-BUD” Grzegorz Choszcz
ul. Jana Pawła II 13 83-341 Gowidlino

17.058,80 zł

Firma Ogólno-Budowlana Edward Falkowski
 ul. Bitwy Oliwskiej 14/15, 80-339 Gdańsk

16.958,98 zł

 

Po szczegółowej analizie złożonych formularzy i załączonej dokumentacji na realizację ww. usługi dokonano wyboru firmy, które spełniła wymagania formalne i przedstawiła korzystne warunki cenowe.

Firma Ogólno-Budowlana Edward Falkowski
 ul. Bitwy Oliwskiej 14/15, 80-339 Gdańsk

16.958,98 zł

 

Gdańsk, 05.12.2016 r.
Dyrektor
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
Irena ŁagunaNastępna strona: Serwis Moodle