logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dostawy: laptopów, monitorów, komputerów osobistych, dysków zewnętrznych, myszy, klawiatur, rzutnika multimedialnego, telefonów Panasonic na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

Kategoria: zapytania ofertowe
14.12.2016 r. - 10:39

Znak sprawy: OKE/Reg/12/2016

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dostawy: laptopów, monitorów, komputerów osobistych, dysków zewnętrznych, myszy, klawiatur, rzutnika multimedialnego, telefonów Panasonic na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku o równowartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro.

Na podstawie Regulaminu udzielania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku zawiadamia niniejszym, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie ww. dostawy opublikowanego w dniach 08.12.2016 r. wpłynęły dwie oferty dnia 13.12.2016 r.

Lp. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Cena oferty netto / brutto

1

Axel Computer sp. z o.o. ul. Chodowieckiego 5
80-208 Gdańsk

18.484,00 netto / 22.735,32 brutto

2

Systemy komputerowe Limes
Krzysztof Gawroński

ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

16.730,00 netto / 20.577,90 brutto


Po szczegółowej analizie złożonych formularzy i załączonej dokumentacji na realizację ww. dostaw dokonano wyboru firmy, która spełniła wymagania formalne i przedstawiła najkorzystniejsze warunki cenowe i gwarancyjne.

Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Cena oferty netto / brutto
Systemy komputerowe Limes
Krzysztof Gawroński

ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

16.730,00 netto / 20.577,90 brutto

 

Gdańsk, 13.12.2016 r.
Dyrektor
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
Irena ŁagunaNastępna strona: Serwis Moodle