logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. świadczenia usług hotelowych na rzecz pracowników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, podróżujących służbowo do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

Kategoria: zapytania ofertowe
21.12.2016 r. - 13:02

Znak sprawy: OKE/Reg/13/2016

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. świadczenia usług hotelowych na rzecz pracowników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, podróżujących służbowo do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie na podstawie wystawionego pisemnego polecenia wyjazdu służbowego w roku 2017. 

Na podstawie Regulaminu udzielania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku zawiadamia niniejszym, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie ww. usługi opublikowanego w dniu 13.12.2016 r. wpłynęła jedna oferta.

Po szczegółowej analizie złożonych formularzy i załączonej dokumentacji na realizację ww. usługi wybrano firmę, które spełniła wymagania formalne i przedstawiła korzystne warunki cenowe.

Nazwa i siedziba firmy Oferowana cena brutto
za pokój 1-osobowy
Oferowana cena brutto
za pokój 2-osobowy

ORBIS S.A. IBIS Warszawa Stare Miasto
ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa

225,00 zł

259,00 zł

 

Gdańsk, 21.12.2016 r.
Dyrektor
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
Irena ŁagunaNastępna strona: Serwis Moodle