logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej sukcesywnego drukowania etykiet kodowych na egzaminy dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w 2017 roku

Kategoria: zapytania ofertowe
20.01.2017 r. - 12:04

Znak sprawy: OKE/Reg/06/2017 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej sukcesywnego drukowania etykiet kodowych na egzaminy dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w 2017roku. 

Na podstawie Regulaminu udzielania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku zawiadamia niniejszym, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie ww. usługi opublikowanego w dniu 09.01.2017 r. wpłynęła jedna oferta.

Po szczegółowej analizie złożonych formularzy i załączonej dokumentacji na realizację ww. usługi wybrano firmę, które spełniła wymagania formalne i przedstawiła odpowiednie warunki cenowe.

Nazwa i siedziba firmy Oferowana cena netto Oferowana cena brutto

ARDPOL WILK&PORĘBSKI Sp. J.
ul. Cieplarniana 28, 05-077 Warszawa

38.200,00 zł

46.986,00 zł

 

Gdańsk, 20.01.2017 r.
Dyrektor
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
Irena Łaguna


Następna strona: Serwis Moodle