logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. serwisu i naprawy urządzeń: drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów

Kategoria: zapytania ofertowe
24.01.2017 r. - 09:57

Znak sprawy: OKE/Reg/03/2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. serwisu i naprawy urządzeń: drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów oraz dostawy tonerów, wkładów atramentowych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku do 31 grudnia 2017 r.

Na podstawie Regulaminu udzielania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku zawiadamia niniejszym, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie ww. usługi opublikowanego w dniach 09.01.2017 r. wpłynęły cztery oferty (na zadanie nr I – jedna ważna oferta; na zadanie nr II – jedna ważna oferta; na zadanie nr III – dwie ważne oferty).

Po szczegółowej analizie złożonych formularzy i załączonej dokumentacji na realizację ww. usługi dokonano wyboru firm, które przedstawiły w poszczególnych zadaniach  najkorzystniejsze warunki cenowe.

Zadanie Nazwa i siedziba firmy Oferowana cena brutto

Zadanie I

RICOH Sp. z o.o. Warszawa

58.687,23 zł

Zadanie II

ComplexBiuro Sp. J. G.
Turowski, G. Kowalski, K. Sosnowski

13.714,63 zł

Zadanie III

MARKOR Marek Koryczan

9.986,37 zł

  

Gdańsk, 23.01.2017 r.
Dyrektor
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
Irena ŁagunaNastępna strona: Serwis Moodle