logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej sukcesywnej dostawy materiałów biurowych na potrzeby Okręgowej Komisji  Egzaminacyjnej  w Gdańsku do 31 grudnia 2017 roku

Kategoria: zapytania ofertowe
1.02.2017 r. - 13:02

Znak sprawy: OKE/Reg/02/2017

Na podstawie Regulaminu udzielania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku zawiadamia niniejszym, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie ww. dostawy opublikowanego w dniu 17.01.2017 r. wpłynęły dwie ważne oferty.

 

Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Cena oferty netto / brutto Uwagi

P. H. KAS
J. Kasperski Sp. J.

ul. Janka Wiśniewskiego 20
81-969 Gdynia

Netto 53.464,83 zł
Brutto 65.761,74 zł

Przesłano komplet dokumentów

Partner XXI Kleks Sp. j.
M. Wójcik, W. Wójcik

ul. Dworcowa 7
87-100 Toruń

Netto 55.606,69 zł
Brutto 68.396,23 zł

j. w.

 

Po szczegółowej analizie złożonych ofert zaakceptowano firmę P.H. KAS, która spełnia warunki wymagane w zapytaniu ofertowym i zaproponowała sukcesywną realizację dostaw materiałów biurowych w korzystnej cenie.  

Gdańsk, 01.02.2017 r.
Dyrektor
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
Irena ŁagunaNastępna strona: Serwis Moodle