logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej sukcesywnej dostawy:  środków czystości  na potrzeby Okręgowej Komisji  Egzaminacyjnej  w Gdańsku w roku 2017

Kategoria: zapytania ofertowe
16.02.2017 r. - 08:02

Znak sprawy: OKE/Reg/01/2017

Na podstawie Regulaminu udzielania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku zawiadamia niniejszym, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie ww. dostawy opublikowanego w dniach 30.01.2017 r. wpłynęły dwie ważne oferty.

Po szczegółowej analizie złożonych formularzy cenowych i załączonej dokumentacji na realizację ww. dostawy dokonano wyboru firmy, która przedstawiła  najkorzystniejsze warunki cenowe.

Nazwa i siedziba firmy Oferowana cena brutto Uwagi

P. P. H. U. "DRACHMA" Piotr Mokrzyszak
ul. Rzemieślnicza 14, 83-000 Pruszcz Gdański

10.500,40 zł

 

NATURAL Cezary Szajrych
ul. Grunwaldzka 303, 80-314 Gdańsk

11.692,50 zł

 

 

Po szczegółowej analizie złożonych ofert zaakceptowano firmę  P.P.H.U. „DRACHMA” Piotr Mokrzyszak, która spełnia warunki wymagane w zapytaniu ofertowym i zaproponowała sukcesywną realizację dostaw środków czystości w korzystnej cenie.

Gdańsk, 15.02.2017 r.
Dyrektor
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
Irena ŁagunaNastępna strona: Serwis Moodle