logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi kurierskiej na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w okresie od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 roku

Kategoria: zapytania ofertowe
24.02.2017 r. - 12:29

Znak sprawy: OKE/US/01/2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi kurierskiej na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w okresie od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 roku 

Na podstawie art. 138o ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych  i Regulaminu udzielania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną  w Gdańsku zamówień na usługi społeczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 750 000 EURO Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku zawiadamia niniejszym, iż prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie usługi kurierskiej polegającej na odbiorze przesyłek chronionych przed nieuprawnionym ujawnieniem z gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, zawodowych i techników  województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, przewozie i doręczeniu ich do OKE w Gdańsku w określonym terminie związanym z przeprowadzanymi egzaminami oraz z bieżącą  wysyłką przesyłek z i do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  w Gdańsku  do 28 lutego 2018 r., opublikowane w dniu 03.02.2017 r. zostało rozstrzygnięte.

Na realizację ww. usługi wpłynęła w dniu 23 lutego 2017 roku do godz. 10:00 jedna oferta przedstawiona przez Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, NIP 5250007313 realizowanej przez Pion Sprzedaży Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego, Wydział Klientów Kluczowych Północ, ul. Kościuszki 77, 60-949 Poznań.

Nazwa i siedziba firmy Oferowana cena netto Oferowana cena brutto

Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

406.373,29 zł

499.839,15 zł


Gdańsk, 24.02.2017 r.
Dyrektor
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
Irena Łaguna


Następna strona: Serwis Moodle