logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. drukowania w 2017 roku materiałów na potrzeby Okręgowej Komisji  Egzaminacyjnej  w Gdańsku wraz z obróbką graficzną, konfekcjonowaniem i dostawą

Kategoria: zapytania ofertowe
2.03.2017 r. - 14:30

Znak sprawy: OKE/Reg/04/2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. drukowania w 2017 r. materiałów na potrzeby Okręgowej Komisji  Egzaminacyjnej  w Gdańsku wraz z obróbką graficzną, konfekcjonowaniem i dostawą.

Na podstawie Regulaminu udzielania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku zawiadamia niniejszym, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie ww. usługi opublikowanego w dniu 16.02.2017 r. wpłynęły dwie ważne oferty.

Lp. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Cena oferty netto / brutto

1

Zakłady Graficzne im. Józefa Czyżewskiego sp. z o.o.. 

ul. Gazety Tczewskiej 1
83-110 Tczew

Netto 179.807,60
Brutto 221.163,35 

2

Drukarnia “MISIURO” Zbigniew Misiuro 

ul. Gdańska 29
80-518 Gdańsk

Netto 78.995,00
Brutto 97.163,85

 

Po szczegółowej analizie złożonych ofert zaakceptowano Drukarnię „MISIURO”, która spełnia warunki wymagane w zapytaniu ofertowym i zaproponowała realizację usługi drukowania materiałów na potrzeby OKE w 2017 roku w korzystnej cenie.

Gdańsk, 02.03.2017 r.
Dyrektor
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
Irena ŁagunaNastępna strona: Serwis Moodle