logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej  świadczenia usług transportu materiałów egzaminacyjnych na terenie dwóch województw – woj. pomorskiego i woj. kujawsko-pomorskiego

Kategoria: zapytania ofertowe
27.03.2017 r. - 16:00

Znak sprawy: OKE/Reg/05/2017 

Ogłoszenie  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty dotyczącej  świadczenia usług transportu materiałów egzaminacyjnych na terenie dwóch województw – woj. pomorskiego i woj. kujawsko-pomorskiego, których obszar obejmuje swoją działalnością Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, polegających na dostawach materiałów i ich odbiorze w okresie od 26 kwietnia do 31 sierpnia 2017 r. 

Na podstawie Regulaminu udzielania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku zawiadamia niniejszym, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie ww. usługi opublikowanego w dniu 03.03.2017 r. wpłynęła  w dniu 24 marca 2017 roku do godz. 10:00 jedna oferta przedstawiona przez Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa NIP 5250007313.

Po szczegółowej analizie złożonej oferty i załączonej dokumentacji na realizację ww. usługi wybrano firmę, które spełniła wymagania formalne i przedstawiła korzystne warunki cenowe. 

Nazwa i siedziba firmy Oferowana cena netto Oferowana cena brutto

Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa

69.210,00 zł  85.128,30 zł 

 


Gdańsk, 27.03.2017 r.
Dyrektor
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
Irena Łaguna


Następna strona: Serwis Moodle