logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej dostawy skanera nabiurkowego A3 z podajnikiem dokumentów na potrzeby Okręgowej Komisji  Egzaminacyjnej  w Gdańsku

Kategoria: zapytania ofertowe
30.10.2017 r. - 13:59

Znak sprawy: OKE/Reg/08/2017

Na podstawie Regulaminu udzielania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku zawiadamia niniejszym, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie ww. dostawy opublikowanego w dniu 13.10.2017 r. wpłynęły dwie oferty.

Po szczegółowej analizie złożonych formularzy i załączonej dokumentacji na realizację ww. usługi dokonano wyboru firmy, które spełniła wymagania formalne i przedstawiła korzystne warunki cenowe za oferowany sprzęt o podobnych parametrach.

Nazwa i siedziba firmy

Oferowana cena netto

Oferowana cena brutto

FAXNET Artur Gerwin z siedzibą w Gdańsku
ul. Czyżewskiego 38, 80-336 Gdańsk

37.999,00 zł

46.738,77 zł

AERIS Rafał Komarnicki z siedzibą w Warszawie
ul. Osterwy 38

42.450,00 zł

52.213,50 zł

Wybrano firmę FAXNET Artur Gerwin.

Gdańsk, 30.10.2017r.
Dyrektor
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
Irena Łaguna


Następna strona: Serwis Moodle