logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi hotelarsko - gastronomicznej wraz z wynajmem  sal konferencyjnych na szkolenia dla ok. 170 egzaminatorów egzaminów zewnętrznych

Kategoria: zapytania ofertowe
20.11.2017 r. - 14:45

Znak sprawy: OKE/Reg/10/2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi hotelarsko-gastronomicznej wraz z wynajmem sal konferencyjnych na szkolenia dla ok. 170 egzaminatorów egzaminów zewnętrznych, którzy będą sprawdzać prace po egzaminie maturalnym gimnazjalnym z j. polskiego oraz po egzaminie maturalnym z matematyki, biologii, języka polskiego, języka angielskiego w roku 2018 (dla 6 grup szkoleniowych) oraz 6 trenerów w dniach 2-3 i 9-10 grudnia 2017 r.

Na podstawie Regulaminu udzielania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku zawiadamia niniejszym, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie ww. usługi opublikowanego w dniach 09.11.2017 r. odpowiedziały dwa podmioty gospodarcze, które przesłały formularz ofertowy z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną.

Nazwa i siedziba firmy

Oferowana cena netto

Oferowana cena brutto

Hotel ORLE Centrum Konferencyjne
B. Zdanowski, K. Podkówka
Spółka Jawna
ul. Lazurowa 8, 80-680 Gdańsk

30.216,00 zł

33.055,68 zł

Focus Hotel S.A.
ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz

41.931,08 zł

46.301,00 zł

 

Po szczegółowej analizie złożonych formularzy i załączonej dokumentacji na realizację ww. usługi hotelarsko-gastronomicznej wraz z wynajmem sal wybrano Hotel ORLE Centrum Konferencyjne B. Zdanowski, K. Podkówka Sp. J. z siedzibą w Gdańsku, ul. Lazurowa 8, który przedstawił korzystne warunki cenowe.


Gdańsk, 16.11.2017 r.
Dyrektor
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
Irena Łaguna


Następna strona: Serwis Moodle