logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty


Ogłoszenie o  wynikach wyboru Wykonawcy na usługę pocztową w zakresie przesyłek listowych w 2018

Kategoria: zapytania ofertowe
29.11.2017 r. - 11:16

Znak sprawy: OKE/Reg/09/2017

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi:

 świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek listowych o wadze do 2 000 g w obrocie krajowym  i zagranicznym dla Okręgowej Komisji  Egzaminacyjnej  w Gdańsku w 2018 roku.

 

Na podstawie Regulaminu udzielania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku zawiadamia niniejszym, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie ww. usługi opublikowanego w dniu 7.11.2017 r. odpowiedział jeden podmiot gospodarczy, które przesłał formularz  ofertowy z wymaganymi załącznikami drogą pocztową.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty netto / brutto

1.

Poczta Polska S.A.

                                            

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

00-940 Warszawa

116.125,40 netto/

116.760,20 brutto

 

Po szczegółowej analizie złożonego formularza oferty i załączonej dokumentacji na realizację ww. usługi wybrano Pocztę Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8, która przedstawiła akceptowalne warunki cenowe.

 

 

Gdańsk, 29.11.2017 r.
Dyrektor
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
Irena ŁagunaNastępna strona: Serwis Moodle