logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty


Ogłoszenie o podpisaniu umowy na zamówienia uzupełniające na świadczenie usługi kurierskiej na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku do 28 lutego 2018 roku w trybie zamówienia z wolnej ręki

Kategoria: zapytania ofertowe
18.01.2018 r. - 09:45

Na podstawie art. 67 ust.1punkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku zawiadamia niniejszym, iż w dniu 15 stycznia 2018 roku podpisała umowę z Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8 na zamówienia uzupełniające na świadczenie usługi kurierskiej związanej z odbiorem przesyłek chronionych przed nieuprawnionym ujawnieniem z gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, zawodowych i techników  województw pomorskiego  i kujawsko-pomorskiego, przewozie i doręczeniu ich do OKE w Gdańsku w określonym terminie związanym z przeprowadzanymi egzaminami oraz z bieżącą  wysyłką przesyłek z i do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  w Gdańsku  do 28 lutego 2018 r.

Gdańsk, 17.01.2018 r.
Dyrektor
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
Irena Łaguna


Następna strona: Serwis Moodle