logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty


Wyjasnienia i uzupełnienia do ogłoszenia na wykonanie usługi kurierskiej w 2018

Kategoria: zapytania ofertowe
9.02.2018 r. - 13:29

Znak sprawy: OKE /US/01/2018

Kategoria: ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Wykonanie usługi kurierskiej na potrzeby Okręgowej komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w okresie od 1 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 roku.

Wyjaśnienia i uzupełnienia do ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne nr OKE /US/01/2018w odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

III Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział III ust. 1a) oraz d)

Z uwagi na czas trwania egzaminów dopuszcza się możliwość przesunięcia odbiorów przesyłek  z gimnazjów na: w godzinach od 13:30 do 17:30” oraz ze szkół ponadgimnazjalnych (matura poprawkowa) w tych samych godzinach tj. „w godzinach 13:30 do 17:30.

Zamawiający zmienia zapis dotyczący dostarczenia do OKE w Gdańsku pierwszej partii przesyłek z zapisu „.. żeby pierwsza partia dostawy przesyłek rozpoczęła się najpóźniej o godz. 9:00” na zapis „ … żeby pierwsza partia dostawy przesyłek rozpoczęła się najpóźniej od godz. 9:00”.

Uściślenie terminów dot. nalepek adresowych dla zadania I

Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia 16 marca 2018 r. bazę szkół, dla których należy wydrukować nalepki adresowe, natomiast Wykonawca dostarczy je do OKE w Gdańsku do dnia 6 kwietnia 2018 r.

Zadanie VI Określenie godzin odbioru przesyłek bieżących

Zamawiający określa godziny odbioru przesyłek bieżących z OKE w Gdańsku od 13:00 do 15:00.

V Terminy wykonania zamówienia

Dla przejrzystości zapisów z „Uwagi” Zamawiający  usuwa nieprecyzyjny zapis o treści  „Przesyłki odebrane w piątek muszą być dostarczone do OKE w Gdańsku w sobotę (dotyczy zadania I-II)”, ponieważ powinno być: (dotyczy zadania II), a dokładniej tylko jednej soboty tj. 19 maja 2018 r.

 

VII Opis warunków udziału w postepowaniu oraz sposób dokonania oceny spełnienia warunków

Rozdział VII ust. 4

Zamawiający akceptuje oświadczenie Wykonawcy sporządzone według własnego wzoru dotyczące podania informacji o procencie zatrudnionych o pracę do ogólnej liczby zatrudnionych osób w firmie.

Z uwagi na uwarunkowania rynkowe, wymóg dotyczący zagwarantowania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, Zamawiający określa na poziomie min. 90% ogółu zatrudnionych.

 

 XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Zamawiający dokonuje zmiany godziny składania ofert na dzień 19.02.2018 r. do godziny 12:30.

 

Załącznik nr 6

Na prośbę Wykonawcy załącznik uzupełniono o adresy i kody adresowe szkół.

 

 

 

Gdańsk, 09.02.2018 r.
Irena Łaguna

Dyrektor
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w GdańskuNastępna strona: Serwis Moodle