logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty


Komunikat dla egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego

Kategoria: egzaminatorzy
26.03.2018 r. - 10:17

Szanowni Państwo Egzaminatorzy egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego!

Uprzejmie informuję, że proces powoływania zespołów egzaminatorów-polonistów na kwietniową sesję został 20 marca zakończony – zgodnie z założeniami przedstawionymi Państwu w komunikacie z 8 stycznia br. (w Serwisie OKE dla egzaminatorów).

W piątek 23 marca 2018 r. na indywidualnych kontach wszystkich egzaminatorów zatrudnionych do pracy podczas sesji, w Serwisie OKE dla egzaminatorów, w zakładce DEKLARACJA PRACY W ZESPOLE, zostały wygenerowane elektroniczne pliki z imiennymi powołaniami do zespołów. Proszę o zapoznanie się z informacjami zawartymi w powołaniu – m.in. adresem placówki sprawdzania oraz terminem pierwszego spotkania zespołu egzaminatorów.

Przypominam, iż każdy z Państwa, kto z ważnych przyczyn będzie zmuszony zrezygnować z pełnienia swoich obowiązków przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej lub w jej trakcie, jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia o tym fakcie OKE w Gdańsku ze wskazaniem miejscowości, w której miał pracować (e-mailem: komisja@oke.gda.pl, faksem: 58 320 55 91 lub listownie na adres: OKE w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk).

Składam serdeczne podziękowanie wszystkim Państwu, którzy zgłosili swój akces do pracy w sesji egzaminu gimnazjalnego 2018 z języka polskiego. Egzaminatorom powołanym do zespołów życzę, aby wykonanie powierzonych zadań przyniosło im wiele satysfakcji.

Z wyrazami szacunku

Joanna Wawrowska
koordynator OKE w Gdańsku


Następna strona: Serwis Moodle