logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty


5 czerwca 2007 roku, w auli Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, odbyła się konferencja podsumowująca badania zlecone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną a dotyczące wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych.

Kategoria: opracowania wyników
6.07.2007 r. - 08:00

Od 2005 roku Centralna Komisja Egzaminacyjna realizuje projekt "Badania dotyczące wyników egzaminów zewnętrznych", współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

W tym czasie przeprowadzono liczne badania związane m.in. z: komunikowaniem wyników egzaminów z użyciem wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej, porównywaniem wyników kolejnych egzaminów, czynnikami warunkującymi zróżnicowanie wyników egzaminu, wykorzystywaniem wyników egzaminów przez szkoły, itp. Obok badań teoretycznych, prowadzone były także badania w szkołach.

W projekcie uczestniczyły renomowane firmy, jak Pentor RI, oraz znani w Polsce uczeni zajmujący się problematyką edukacyjną.

Na konferencji zaprezentowano wyniki badań prowadzonych w dwóch obszarach:
1. Uwarunkowania zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych,
2. Edukacyjna wartość dodana jako metoda oceny efektywności nauczania.

Materiały konferencyjne:


Informacja o projekcie

Cele i organizacja badań

Idea EWD

Krytyczna analiza EWD

Trafność EWD

Zastosowanie EWD do analiz wewnątrzszkolnych

Od czego zależą wyniki egzaminów

Aspiracje uczniów a wyniki egzaminów

Społeczne uwarunkowania wyników egzaminów

Wybrane predyktory osiągnięć uczniów

 Następna strona: Serwis Moodle