logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty


Komunikat dla egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach robotniczych w sprawie deklaracji pracy w zespołach egzaminacyjnych - sesja styczniowa 2012r.

Kategoria: egzaminatorzy
9.11.2011 r. - 13:30

Szanowni Państwo Egzaminatorzy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe!

Wszystkich egzaminatorów posiadających uprawnienia w zawodach robotniczych (betoniarz-zbrojarz, fryzjer, kucharz małej gastronomii, malarz-tapeciarz, opiekun medyczny) i zainteresowanych pracą w zespołach egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zimowej (styczniowej) sesji 2012 roku prosimy o zgłoszenie deklaracji pracy drogą elektroniczną w Serwisie dla egzaminatorów.

Formularz deklaracji pracy w zespole egzaminatorów znajduje się w Serwisie dla egzaminatorów pod linkiem deklaracja pracy w zespołach. Formularz ten będzie dostępny po naciśnięciu przycisku Logowanie oraz po wpisaniu w odpowiednie puste pola identyfikatora (numeru z ewidencji egzaminatorów w formacie 1-XXXXX) oraz hasła (domyślnie PESEL).

Formularz deklaracji pracy w zespole egzaminatorów należy wypełnić, wskazując preferowany ośrodek (miejscowość) i oznaczając go jako podstawowy lub rezerwowy. Możliwe jest też ograniczenie długości sesji egzaminacyjnej. Aby ograniczyć długość sesji egzaminacyjnej należy w polach praca w terminie podać przedział czasowy, który zasugeruje nam gotowość egzaminatora do pracy. Wysłanie zgłoszenia do bazy danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku nastąpi automatycznie po uzupełnieniu formularza i wciśnięciu przycisku Dodaj. Przycisk Dodaj należy wcisnąć dla każdego wybieranego zawodu. W przypadku pomyłki wyboru ośrodka należy usunąć wybór przyciskiem Usuń.

Z uwagi na konieczność bieżącej aktualizacji miejsca pracy egzaminatora prosimy również o wpisanie identyfikatora szkoły (osoby nie będące aktywnymi nauczycielami wpisują: emeryt, rencista lub inny).

Potwierdzeniem złożenia deklaracji jest pojawienie się tabeli w której zawarte są informacje:

kod zawodu miejscowość
ośrodek podstawowy/rezerwowy ograniczenie długości sesji egzaminacyjnej przycisk "Usuń"

Jednocześnie informujemy, że Państwa deklaracje nie są równoznaczne z powołaniem do pracy w zespołach egzaminatorów w bieżącym roku szkolnym. Dopiero po analizie rzeczywistych potrzeb (m.in. zależnych od liczby zdających) ustalimy składy zespołów i przygotujemy powołanym egzaminatorom indywidualne harmonogramy (karty pracy).

Terminy przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych: od 24 stycznia do 10 lutego 2012 roku.

Prosimy o wypełnianie formularza deklaracji nie później niż  do 30 listopada 2011 roku (środa).

Prosimy również o dokładne sprawdzenie swoich danych osobowych. Jeżeli wśród nich znajdują się dane nieaktualne, (np. teleadresowe), prosimy o ich uaktualnienie.

Pytania dotyczące logowania się i zgłaszania deklaracji pracy w zespołach egzaminatorów prosimy kierować do Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego:
tel.: (058) 320-55-83, (058) 320-55-64
e-mail: woa@oke.gda.plNastępna strona: Serwis Moodle