logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Archiwum komunikatów

Strona 1 z 39  > >>

Kategoria: zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na usługę hotelarsko - gastronomiczną wraz z wynajmem sal konferencyjnych na szkolenia dla ok. 170 egzaminatorów egzaminów zewnętrznych

13.11.2017 r. - 08:05
Kategoria: praca w OKE

Konkurs na stanowisko Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

19.10.2017 r. - 08:35
Kategoria: zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostawę skanera nabiurkowego A3 z podajnikiem dokumentów na potrzeby Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Gdańsku

13.10.2017 r. - 14:54
Kategoria: inne

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Rodzinie

12.10.2017 r. - 08:49
Kategoria: egzaminatorzy

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego - polonistów

3.10.2017 r. - 08:48
Kategoria: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dotyczący szkoleń dla dyrektorów szkół i placówek kształcenia zawodowego, organizatorów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i pracodawców

2.10.2017 r. - 11:54
Kategoria: egzaminatorzy

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego – polonistów

15.09.2017 r. - 12:00
Kategoria: egzamin eksternistyczny

Komunikat Dyrektora OKE w Gdańsku w sprawie egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych w sesji jesiennej w październiku 2017 r.

11.09.2017 r. - 11:35
Kategoria: egzamin maturalny

Egzamin maturalny w 2017 roku w terminie poprawkowym

9.08.2017 r. - 13:46
Kategoria: egzamin maturalny

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 czerwca 2017 r. dotycząca ogłaszania wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r.

30.06.2017 r. - 07:30
Kategoria: egzamin zawodowy

Komunikat dla Dyrektorów szkół zawodowych, w których w czerwcu 2017 roku przeprowadzany będzie etap praktyczny egzamin potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – stara formuła egzaminu zawodowego.

12.06.2017 r. - 09:59
Kategoria: egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w sprawie miejsca przeprowadzania egzaminu
maturalnego w terminie dodatkowym w czerwcu 2017 roku

24.05.2017 r. - 15:07
Kategoria: egzamin maturalny

Komunikat dotyczący części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

15.05.2017 r. - 14:38
Kategoria: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dotyczący szkoleń dla dyrektorów szkół i placówek kształcenia zawodowego, organizatorów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i pracodawców

15.05.2017 r. - 14:30
Kategoria: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora CKE z 9 maja 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2017 roku

10.05.2017 r. - 09:00
Kategoria: egzamin zawodowy

Komunikat dyrektora CKE z 9 maja 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji czerwiec-lipiec 2017 roku

10.05.2017 r. - 08:57
Kategoria: egzamin gimnazjalny

Komunikat dla dyrektorów szkół gimnazjalnych

24.04.2017 r. - 13:20
Kategoria: egzamin gimnazjalny

Informacja CKE o egzaminie gimnazjalnym przeprowadzanym od 19 do 21 kwietnia 2017 roku

18.04.2017 r. - 13:39
Kategoria: egzamin gimnazjalny

Wstępna informacja na temat egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego 19, 20 i 21 kwietnia 2017 roku na terenie objętym działalnością Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

18.04.2017 r. - 08:56
Kategoria: egzamin maturalny

Komunikat dla organów prowadzących szkoły ponadgimnazjalne

4.04.2017 r. - 14:20
Kategoria: praca w OKE

Praktyki studenckie

 

30.03.2017 r. - 08:04
Kategoria: egzamin zawodowy

Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2017 roku dla absolwentów zasadniczych szkól zawodowych, techników i szkół policealnych („stara” formuła egzaminu zawodowego)

24.03.2017 r. - 12:51
Kategoria: egzamin gimnazjalny

Komunikat dla organów prowadzących szkoły gimnazja

16.03.2017 r. - 11:07
Kategoria: egzamin eksternistyczny

Informacja o zwolnieniu z opłaty za egzaminy eksternistyczne w sesji jesiennej – październik 2017 r.

15.03.2017 r. - 13:54
Kategoria: egzamin eksternistyczny

Informacje dotyczące przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej – październik 2017 r. dla osób, które przystępują do egzaminów po raz pierwszy i osób, które zdawały już egzaminy organizowane przez OKE w Gdańsku

15.03.2017 r. - 13:50


Poprzednia: Zapytania ofertowe
Następna strona: Serwis OKE