logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku informuje, że ewentualne wnioski o udostępnienie do wglądu pracy egzaminacyjnej może składać (po otrzymaniu wyniku) zdający egzamin lub jego rodzic albo prawny opiekun wyłącznie na załączonym poniżej formularzu.

 Procedura wglądu do pracy egzaminacyjnej

Pobierz wniosek o wgląd do pracy:

Informacje dodatkowe

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej uprzejmie informuje, że wglądy do prac odbywać się będą w siedzibie OKE w Gdańsku przy ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk. Wnioski o wgląd (czytelnie i dokładnie wypełnione) można:

  • składać osobiście w kancelarii OKE (parter, pokój nr 7) w godzinach: 07:30-15:30,
  • przesyłać listownie,
  • przesyłać drogą elektroniczną na adres komisja@oke.gda.pl (wyłącznie skany wypełnionych wniosków),
  • przesyłać faksem na numer 58 320-55-91.

Uwagi

1. Wnioski przyjmowane są po ogłoszeniu wyników egzaminów i rozpatrywane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

2. Nie jest możliwy wgląd do pracy bez wcześniejszego złożenia wniosku i wyznaczonego przez OKE terminu. Wnioski nieczytelne nie będą rozpatrywane.

3. W przypadku wniosku o wgląd do kilku arkuszy egzaminacyjnych z różnych przedmiotów wgląd może być wyznaczony w różnych terminach.

Pliki Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

 Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej z egzaminu maturalnego

 Wniosek o weryfikację punktów z egzaminu maturalnego

 Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do kolegium arbitrażu egzaminacyjnego (za pośrednictwem dyrektora OKE)

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Wniosek o weryfikację sumy punktów egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie

Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (za pośrednictwem dyrektora OKE)


Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej z egzaminu gimnazjalnego

Wniosek o weryfikację sumy punktów


Poprzednia: Terminy egzaminów
Następna strona: Wydawanie duplikatów