logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu

Egzamin gimnazjalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018

Egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2017/2018

Egzamin eksternistyczny

 egzamin eksternistyczny

 

Dokumenty wymagane przez OKE:

Aktualizacja: 21 września 2016 roku

wersja w pdf

Wniosek dyrektora szkoły w sprawie porozumienia dotyczącego dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w przypadkach ujętych w Komunikacie dyrektora CKE

Wniosek dyrektora szkoły w sprawie porozumienia dotyczącego dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w przypadkach ujętych w Komunikacie dyrektora CKE

 Zamówienie na dodatkowe materiały egzaminacyjne na egzamin gimnazjalny

 Zamówienie na dodatkowe materiały egzaminacyjne na egzamin maturalny

wersja w docx

Wniosek dyrektora szkoły w sprawie porozumienia dotyczącego dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w przypadkach ujętych w Komunikacie dyrektora CKE

Wniosek dyrektora szkoły w sprawie porozumienia dotyczącego dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w przypadkach ujętych w Komunikacie dyrektora CKE

Zamówienie na dodatkowe materiały egzaminacyjne na egzamin gimnazjalny

 Zamówienie na dodatkowe materiały egzaminacyjne na egzamin maturalny


Poprzednia: Deklaracje dla zdających
Następna strona: Terminy egzaminów