logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Kontakt

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
ul. Na Stoku 49
80-874 Gdańsk

 

Wszelkie pytania, uwagi i wątpliwości prosimy zgłaszać w godzinach od 7:30 do 15:30
(od poniedziałku do piątku)

 

Sekretariat komisja@oke.gda.pl
 • sprawy ogólne
 • kontakt z dyrektorem i zastępcą dyrektora
(58) 320-5590
(58) 320-5592
fax (58) 320-5591
Księgowość  
 • sprawy finansowe
(58) 320-5586
(58) 320-5587
Kadry i płace  
 • sprawy kadrowo-płacowe
 • PIT-y, rozliczanie umów
(58) 320-5578
Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych pawe@oke.gda.pl
 • badania ankietowe
 • monitorowanie organizacji i przebiegu sprawdzianów i egzaminów
 • analizowanie i interpretowanie wyników sprawdzianów i egzaminów
 • obserwatorzy zewnętrzni
(58) 320-5561
(58) 320-5588
Wydział Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego wezko@oke.gda.pl
 • sprawy merytoryczne i organizacyjne dotyczące sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej
(58) 320-5577
 • sprawy merytoryczne i organizacyjne dotyczące egzaminu gimnazjalnego
(58) 320-5576
 • sprawy merytoryczne i organizacyjne dotyczące egzaminu maturalnego w zakresie przedmiotów humanistycznych
(58) 320-5568
 • sprawy merytoryczne i organizacyjne dotyczące egzaminu maturalnego w zakresie języków obcych
(58) 320-5567
 • sprawy merytoryczne i organizacyjne dotyczące egzaminu maturalnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych
(58) 320-5565
Wydział Egzaminów Zawodowych wez@oke.gda.pl
 • sprawy merytoryczne i organizacyjne dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • praca w zespołach egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodów technikalnych
 • upoważnianie ośrodków egzaminacyjnych - egzamin zawodowy


(58) 320-5569
(58) 320-5571
(58) 320-5573
fax (58) 320-5572

Wydział Organizacyjno-Administracyjny woa@oke.gda.pl
 • aplikacja Hermes (zgłaszanie uczniów, dane uczniów, dane szkół, przesyłanie danych egzaminacyjnych drogą elektroniczną)
 • dostęp do serwisów dla dyrektorów szkół, egzaminatorów, kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkoły
 • wypełnianie ankiet elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
 • zgłaszanie zmian w danych osobowych egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów
 • praca w zespołach egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodów robotniczych

sprawdzian
i egzamin gimnazjalny: (58) 320-5564

egzamin maturalny
i egzamin zawodowy:
(58) 320-5583


fax (58) 320-5563

 • dystrybucja materiałów egzaminacyjnych, wyników egzaminów zewnętrznych, zaświadczeń, świadectw oraz dyplomów
 • organizacja spotkań pracowników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z dyrektorami placówek oświatowych z obszaru działalności Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku


(58) 320-5562
(58) 320-5579
 • duplikaty zaświadczeń, świadectw i dyplomów
(58) 320-5579
 • organizacja szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz potwierdzanie udziału w szkoleniach

(58) 320-5570
 • organizacja szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz potwierdzanie udziału w szkoleniach
 • egzaminy eksternistyczne


(58) 320-5582