logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Archiwum komunikatów

Strona 1 z 39  > >>

Kategoria: egzamin maturalny

Egzamin maturalny w 2017 roku w terminie poprawkowym

9.08.2017 r. - 13:46
Kategoria: egzamin maturalny

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 czerwca 2017 r. dotycząca ogłaszania wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r.

30.06.2017 r. - 07:30
Kategoria: egzamin zawodowy

Komunikat dla Dyrektorów szkół zawodowych, w których w czerwcu 2017 roku przeprowadzany będzie etap praktyczny egzamin potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – stara formuła egzaminu zawodowego.

12.06.2017 r. - 09:59
Kategoria: egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w sprawie miejsca przeprowadzania egzaminu
maturalnego w terminie dodatkowym w czerwcu 2017 roku

24.05.2017 r. - 15:07
Kategoria: egzamin maturalny

Komunikat dotyczący części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

15.05.2017 r. - 14:38
Kategoria: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dotyczący szkoleń dla dyrektorów szkół i placówek kształcenia zawodowego, organizatorów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i pracodawców

15.05.2017 r. - 14:30
Kategoria: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora CKE z 9 maja 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2017 roku

10.05.2017 r. - 09:00
Kategoria: egzamin zawodowy

Komunikat dyrektora CKE z 9 maja 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji czerwiec-lipiec 2017 roku

10.05.2017 r. - 08:57
Kategoria: egzamin gimnazjalny

Komunikat dla dyrektorów szkół gimnazjalnych

24.04.2017 r. - 13:20
Kategoria: praca w OKE

Praktyki studenckie

 

30.03.2017 r. - 08:04
Kategoria: egzamin zawodowy

Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2017 roku dla absolwentów zasadniczych szkól zawodowych, techników i szkół policealnych („stara” formuła egzaminu zawodowego)

24.03.2017 r. - 12:51
Kategoria: egzamin gimnazjalny

Komunikat dla organów prowadzących szkoły gimnazja

16.03.2017 r. - 11:07
Kategoria: egzamin maturalny

Komunikat dla Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych

8.03.2017 r. - 12:42
Kategoria: egzaminatorzy

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego

3.03.2017 r. - 13:09
Kategoria: zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportu materiałów egzaminacyjnych na terenie dwóch województw – woj. pomorskiego i woj. kujawsko-pomorskiego, których obszar obejmuje swoją działalnością Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku

3.03.2017 r. - 12:26
Kategoria: egzamin maturalny

Komunikat dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych

28.02.2017 r. - 14:36
Kategoria: egzaminatorzy

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego z zakresu matematyki

27.02.2017 r. - 14:46
Kategoria: zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na sukcesywne drukowanie materiałów na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku  w 2017 roku wraz z obróbką graficzną, konfekcjonowaniem i dostawą  do pomieszczenia Kancelarii (wysoki parter budynku przy ul. Na Stoku 49)

16.02.2017 r. - 09:30
Kategoria: egzaminatorzy

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu maturalnego dotyczący deklaracji pracy w zespołach egzaminatorów sprawdzających pisemną część egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2017 r.

6.02.2017 r. - 10:20
Kategoria: zamówienia publiczne

Zamówienie publiczne na wykonanie usługi kurierskiej na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
w okresie od 1 marca 2017 roku do 28 lutego 2018 roku

3.02.2017 r. - 13:58
Kategoria: zapytania ofertowe

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej sukcesywnej dostawy materiałów biurowych na potrzeby Okręgowej Komisji  Egzaminacyjnej  w Gdańsku do 31 grudnia 2017 roku

1.02.2017 r. - 13:02
Kategoria: zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę środków czystości w 2017 roku do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

30.01.2017 r. - 13:12
Kategoria: egzamin gimnazjalny

Komunikat dla dyrektorów gimnazjów

26.01.2017 r. - 14:19
Kategoria: egzaminatorzy

Komunikat dla egzaminatorów w zakresie egzaminu maturalnego z matematyki

26.01.2017 r. - 08:46
Kategoria: zapytania ofertowe

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej sukcesywnego drukowania etykiet kodowych na egzaminy dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w 2017 roku

20.01.2017 r. - 12:04


Poprzednia: Zapytania ofertowe
Następna strona: Serwis OKE