logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Archiwum komunikatów

<< <  Strona 36 z 42  > >>

Kategoria: egzamin gimnazjalny

Komunikat dla Dyrektorów gimnazjów

 

11.04.2011 r. - 11:25
Kategoria: egzamin gimnazjalny

Wstępna informacja na temat egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku na terenie objętym działalnością Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

11.04.2011 r. - 10:50
Kategoria: egzamin gimnazjalny

Nowa formuła egzaminu gimnazjalnego od roku szkolnego 2011/2012

8.04.2011 r. - 08:36
Kategoria: sprawdzian
Arkusze sprawdzianu przeprowadzonego w dniu 5 kwietnia 2011 roku
5.04.2011 r. - 12:42
Kategoria: sprawdzian

Informacja o sprawdzianie w szóstej klasie szkoły podstawowej przeprowadzanym 5 kwietnia 2011 roku na terenie objętym działalnością Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

4.04.2011 r. - 12:24
Kategoria: egzamin zawodowy

Harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej roku szkolnego 2010/2011 dla absolwentów techników i szkół policealnych

25.03.2011 r. - 15:32
Kategoria: egzaminatorzy

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe posiadających uprawnienia w zawodach robotniczych dotyczący deklaracji pracy w zespołach egzaminacyjnych w sesji letniej 2011 roku

25.03.2011 r. - 15:15
Kategoria: zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na drukowanie w 2011 roku materiałów na potrzeby OKE w Gdańsku wraz z dostawą

25.03.2011 r. - 15:02
Kategoria: zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby OKE w Gdańsku w 2011 roku

25.03.2011 r. - 10:24
Kategoria: egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie uzupełnienia wykazów olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 2011 r. i w 2012 r.

25.03.2011 r. - 09:31
Kategoria: egzamin maturalny
Komunikat dla organów prowadzących szkoły ponadgimnazjalne
23.03.2011 r. - 08:00
Kategoria: egzaminy
Komunikat dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych dotyczący zmian w harmonogramie spotkań.
22.03.2011 r. - 15:26
Kategoria: egzamin zawodowy

Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w styczniu (sesji zimowej) 2011 roku

22.03.2011 r. - 14:52
Kategoria: sprawdzian

Komunikat dla Dyrektorów szkół podstawowych

16.03.2011 r. - 08:47
Kategoria: egzamin eksternistyczny

Komunikat w sprawie egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych w sesji jesiennej - październik 2011 r. Informacja o wysokości  opłat za egzamin.

 

10.03.2011 r. - 09:09
Kategoria: egzamin zawodowy

Informacja w sprawie etapu praktycznego egzaminu zawodowego w zawodzie fototechnik

8.03.2011 r. - 14:41
Kategoria: zamówienia publiczne

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania OKE/1/2011 UZP nr 43437-2011

8.03.2011 r. - 12:32
Kategoria: egzaminatorzy

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka francuskiego dotyczący deklaracji pracy w zespołach egzaminatorów sprawdzających arkusze egzaminu maturalnego z języka francuskiego w sesji wiosennej 2011 r.

 

4.03.2011 r. - 09:41
Kategoria: egzaminy

Komunikat dla Dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i Nauczycieli uczących przedmiotów z zakresu części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej

 

3.03.2011 r. - 11:19
Kategoria: egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2011 r.

 

1.03.2011 r. - 11:47
Kategoria: egzaminatorzy

Komunikat dla Przewodniczących Zespołów Egzaminatorów części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego

 

25.02.2011 r. - 14:48
Kategoria: egzaminatorzy

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z chemii dotyczący deklaracji pracy w zespołach egzaminatorów sprawdzających arkusze egzaminu maturalnego z chemii w sesji wiosennej 2011 r.

 

25.02.2011 r. - 08:36
Kategoria: egzaminatorzy

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z biologii dotyczący deklaracji pracy w zespołach egzaminatorów sprawdzających arkusze egzaminu maturalnego z biologii w sesji wiosennej 2011 r.

 

25.02.2011 r. - 08:25
Kategoria: egzaminatorzy

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego i języka hiszpańskiego dotyczący deklaracji pracy w zespołach egzaminatorów sprawdzających arkusze egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego i języka hiszpańskiego w sesji wiosennej 2011 r.


21.02.2011 r. - 14:50
Kategoria: zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na odbiorze przesyłek chronionych przed nieuprawnionym ujawnieniem.

8.02.2011 r. - 09:17


Poprzednia: Zapytania ofertowe
Następna strona: Serwis OKE