logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Archiwum komunikatów

<< <  Strona 36 z 41  > >>

Kategoria: zamówienia publiczne

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania OKE/1/2011 UZP nr 43437-2011

8.03.2011 r. - 12:32
Kategoria: egzaminatorzy

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka francuskiego dotyczący deklaracji pracy w zespołach egzaminatorów sprawdzających arkusze egzaminu maturalnego z języka francuskiego w sesji wiosennej 2011 r.

 

4.03.2011 r. - 09:41
Kategoria: egzaminy

Komunikat dla Dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i Nauczycieli uczących przedmiotów z zakresu części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej

 

3.03.2011 r. - 11:19
Kategoria: egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2011 r.

 

1.03.2011 r. - 11:47
Kategoria: egzaminatorzy

Komunikat dla Przewodniczących Zespołów Egzaminatorów części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego

 

25.02.2011 r. - 14:48
Kategoria: egzaminatorzy

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z chemii dotyczący deklaracji pracy w zespołach egzaminatorów sprawdzających arkusze egzaminu maturalnego z chemii w sesji wiosennej 2011 r.

 

25.02.2011 r. - 08:36
Kategoria: egzaminatorzy

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z biologii dotyczący deklaracji pracy w zespołach egzaminatorów sprawdzających arkusze egzaminu maturalnego z biologii w sesji wiosennej 2011 r.

 

25.02.2011 r. - 08:25
Kategoria: egzaminatorzy

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego i języka hiszpańskiego dotyczący deklaracji pracy w zespołach egzaminatorów sprawdzających arkusze egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego i języka hiszpańskiego w sesji wiosennej 2011 r.


21.02.2011 r. - 14:50
Kategoria: zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na odbiorze przesyłek chronionych przed nieuprawnionym ujawnieniem.

8.02.2011 r. - 09:17
Kategoria: egzaminy
Komunikat dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z informatyki dotyczący deklaracji pracy w zespołach egzaminatorów sprawdzających arkusze egzaminu maturalnego z informatyki w sesji wiosennej 2011 r.
3.02.2011 r. - 08:48
Kategoria: egzamin maturalny
Komunikat Dyrektora CKE dotyczący zmiany wzoru deklaracji maturalnej dla absolwentów z roku szkolnego 2009/2010
1.02.2011 r. - 14:23
Kategoria: egzaminatorzy
Komunikat dla egzaminatorów w zakresie sprawdzianu
1.02.2011 r. - 08:08
Kategoria: egzaminatorzy

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z geografii dotyczący deklaracji pracy w zespołach egzaminatorów sprawdzających arkusze egzaminu maturalnego z geografii w sesji wiosennej 2011 r.

25.01.2011 r. - 11:52
Kategoria: egzaminatorzy

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie dotyczący deklaracji pracy w zespołach egzaminatorów sprawdzających arkusze egzaminu maturalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie w sesji wiosennej 2011 r.

24.01.2011 r. - 10:11
Kategoria: egzaminatorzy

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka niemieckiego dotyczący deklaracji pracy w zespołach egzaminatorów sprawdzających pisemną część egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w sesji wiosennej 2011 r.

20.01.2011 r. - 09:55
Kategoria: egzamin zawodowy

Informacja o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym w styczniu 2011 roku przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim.

18.01.2011 r. - 09:53
Kategoria: egzamin zawodowy

Informacja związana z organizacją i przeprowadzeniem etapu praktycznego egzaminu zawodowego przeprowadzanego w sesji zimowej 2011 r. dla absolwentów ZSZ i szkół policealnych kształcących w zawodzie opiekun medyczny.

18.01.2011 r. - 09:39
Kategoria: egzamin maturalny

Komunikat dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli matematyki dotyczący spotkań poświęconych omówieniu wyników próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego 3 listopada 2010 roku.


17.01.2011 r. - 14:01
Kategoria: egzaminatorzy

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z matematyki dotyczący deklaracji pracy w zespołach egzaminatorów sprawdzających arkusze egzaminu maturalnego z matematyki w sesji wiosennej 2011 r.

17.01.2011 r. - 13:53
Kategoria: egzamin zawodowy
Egzamin zawodowy w 2011 r. w zawodzie ratownik medyczny
17.01.2011 r. - 11:55
Kategoria: egzaminatorzy

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka angielskiego dotyczący deklaracji pracy w zespołach egzaminatorów sprawdzających pisemną część egzaminu maturalnego z języka angielskiego w sesji wiosennej 2011 r.

 

17.01.2011 r. - 10:25
Kategoria: egzamin eksternistyczny

Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w sprawie egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych w lutym 2011 r.

14.01.2011 r. - 09:13
Kategoria: egzamin gimnazjalny

Komunikat dla dyrektorów gimnazjów

12.01.2011 r. - 08:49
Kategoria: egzaminatorzy

Informacja dla kandydatów na egzaminatorów

11.01.2011 r. - 08:34
Kategoria: egzaminatorzy

Komunikat dla egzaminatorów części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego

7.01.2011 r. - 12:17


Poprzednia: Zapytania ofertowe
Następna strona: Serwis OKE