logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Archiwum komunikatów

<< <  Strona 36 z 39  > >>

Kategoria: egzamin eksternistyczny

Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w sprawie wykazu placówek egzaminacyjnych egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych w październiku 2010 r.

16.09.2010 r. - 09:24
Kategoria: egzaminy
Komunikat Dyrektora OKE w Gdańsku w sprawie harmonogramu spotkań z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych
13.09.2010 r. - 12:01
Kategoria: egzamin maturalny
Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2009/2010 w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim
13.09.2010 r. - 07:30
Kategoria: egzamin maturalny
Informacja w sprawie odbioru świadectw dojrzałości
7.09.2010 r. - 09:38
Kategoria: egzaminy
Nowe procedury obowiązujące w roku szkolnym 2010/2011 przy przeprowadzaniu poszczególnych egzaminów zewnętrznych
3.09.2010 r. - 15:50
Kategoria: egzamin gimnazjalny
Komunikat w sprawie materiałów szkoleniowych dla dyrektorów gimnazjów
3.09.2010 r. - 15:07
Kategoria: sprawdzian
Komunikat w sprawie materiałów szkoleniowych dla dyrektorów szkół podstawowych
3.09.2010 r. - 11:48
Kategoria: egzamin maturalny
Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2010 roku na terenie objętym działalnością Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.
3.09.2010 r. - 08:41
Kategoria: sprawdzian
Sprawozdanie ze sprawdzianu przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie objętym działalnością Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.
1.09.2010 r. - 15:02
Kategoria: egzamin zawodowy
Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej 2010 roku na terenie objętym działalnością Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.
1.09.2010 r. - 14:54
Kategoria: egzamin maturalny
Wyniki poprawkowego egzaminu maturalnego
26.08.2010 r. - 12:10
Kategoria: egzamin maturalny
Komunikat dla uczniów przystępujących do części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym
6.08.2010 r. - 15:24
Kategoria: egzamin zawodowy
Komunikat dotyczący wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej 2010r.
5.08.2010 r. - 10:11
Kategoria: egzamin eksternistyczny
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 26 lipca 2010 r. o materiałach i przyborach pomocniczych dla zdających egzaminy eksternistyczne w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2010 r.
30.07.2010 r. - 08:45
Kategoria: egzamin eksternistyczny
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2010 roku
30.07.2010 r. - 08:36
Kategoria: Hermes
Komunikat dla Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych w sprawie przesyłania danych uczniów z aplikacji Hermes na poprawkowy egzamin maturalny w letniej sesji 2010 roku.
1.07.2010 r. - 12:57
Kategoria: egzamin maturalny
Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2009/2010 w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim.
30.06.2010 r. - 08:43
Kategoria: egzamin maturalny
Komunikat dla Dyrektorów szkół maturalnych
21.06.2010 r. - 11:27
Kategoria: egzamin zawodowy
Informacja o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym w sesji letniej 2010 roku przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim
21.06.2010 r. - 10:41
Kategoria: egzamin gimnazjalny
Wstępna informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego 27, 28 i 29 kwietnia 2010 roku w trzecich klasach gimnazjów w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim
18.06.2010 r. - 08:06
Kategoria: egzamin zawodowy
Komunikat dla Dyrektorów szkół zawodowych
16.06.2010 r. - 12:00
Kategoria: sprawdzian
Komunikat dla Dyrektorów szkół podstawowych
15.06.2010 r. - 09:41
Kategoria: egzamin zawodowy
Komunikat o szacunkowym koszcie przeprowadzania egzaminu zawodowego absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w sesji letniej 2010 r.
14.06.2010 r. - 10:19
Kategoria: egzamin maturalny
Komunikat Dyrektora OKE w sprawie pisemnego egzaminu maturalnego dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym
14.06.2010 r. - 10:10
Kategoria: sprawdzian
Wstępna informacja o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 8 kwietnia 2010 roku
28.05.2010 r. - 08:00


Poprzednia: Zapytania ofertowe
Następna strona: Serwis OKE