Informacje o egzaminie ósmoklasisty

Aktualizacja z dnia 13 luty 2024 r. Egzamin w 2024 roku Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. … Czytaj dalej Informacje o egzaminie ósmoklasisty