logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty

Informacja Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o diagnozie wiadomości i umiejetności uczniów klas trzecich gimnazjów

Kategoria: egzamin gimnazjalny
5.11.2012 r. - 10:15

Szanowni Państwo,

informuję, że zestawy zadań na diagnozę wiadomości i umiejętności uczniów klas trzecich gimnazjum, o której informowałem w komunikacie z 27 września 2012 r., są przygotowane dla uczniów piszących arkusz standardowy (A1), jak również uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (arkusze A4, A5, A6, A7, A8).

Dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych 9 listopada br. zamieszczą w serwisach dla dyrektorów szkół wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia diagnozy, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w zestawach z języków obcych nowożytnych.

Dyrektorzy szkół, którzy zgłosili takie zapotrzebowanie, będą mogli od 7 listopada br. odebrać – w siedzibie właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej – arkusze w piśmie Braille’a dla uczniów niewidomych.

Proponuję, aby diagnoza została przeprowadzona w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z zestawem zadań), dlatego też do komunikatu załączam również informacje dotyczące sposobu kodowania zestawów zadań egzaminacyjnych.

/-/ Artur Gałęski
p.o. dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


Poprzednia strona: Polecane strony
Następna strona: Serwis Moodle