logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dostawy skanera nabiurkowego z podajnikiem dokumentów na potrzeby Okręgowej Komisji  Egzaminacyjnej  w Gdańsku

Kategoria: zapytania ofertowe
21.12.2018 r. - 14:05

Znak sprawy: OKE/Reg/18/2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dostawy skanera nabiurkowego z podajnikiem dokumentów na potrzeby Okręgowej Komisji  Egzaminacyjnej  w Gdańsku.

Na podstawie Regulaminu udzielania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku zawiadamia niniejszym, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie ww. dostawy opublikowanego w dniu 18.12.2018 r. wpłynęła jedna oferta.

Po szczegółowej analizie złożonego formularza oferty i załączonej dokumentacji na realizację ww. dostawy dokonano wyboru firmy, które spełniła wymagania formalne i przedstawiła korzystne warunki cenowe za oferowany sprzęt o podanych w zapytaniu ofertowym parametrach.

Nazwa i siedziba firmy

Oferowana cena netto

Oferowana cena brutto

FAXNET Artur Gerwin z siedzibą w Gdańsku
ul. Czyżewskiego 38, 80-336 Gdańsk

11.300,00 zł

13.899,00 zł


Gdańsk, 21.12.2018 r.
Dyrektor
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
Irena Łaguna

Poprzednia strona: Polecane strony
Następna strona: Serwis Moodle