logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty

Zaktualizowane wersje Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

Kategoria: egzamin gimnazjalny
5.04.2019 r. - 14:45

Szanowni Państwo Dyrektorzy Gimnazjów,

informuję, że 2 kwietnia zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (DZ.U. 2019 r, poz.626).

W związku z powyższą nowelizacją przepisów zostały zaktualizowane INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO, obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019, oraz załączniki do tych dokumentów.

Zmiany zostały wyróżnione kolorem czerwonym i polegają na:

Str. 19

9. W przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczyciela zatrudnionego w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela, niezatrudnione w szkole lub placówce. Powyższych zmian w składzie zespołu nadzorującego można dokonać po 4 kwietnia 2019 r.

10. Dla nauczycieli, o których mowa w pkt 9., przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przeprowadza szkolenie w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego.

11. W przypadku powołania w skład zespołu nadzorującego nauczycieli, o których mowa w pkt 9., przewodniczącego zespołu nadzorującego wyznacza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.

13. Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 25 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jednego nauczyciela na każdych kolejnych 25 uczniów.

19. W przypadku powołania w skład zespołu egzaminacyjnego / zespołów nadzorujących osób, o których mowa w pkt 3.5.9., bezpośrednio przed egzaminem gimnazjalnym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni przeprowadzić szkolenie dla tych osób najpóźniej w dniu przeprowadzania egzaminu z danego zakresu, przed przystąpieniem tych osób do pracy w zespole nadzorującym.

Str. 56

Zmiany w składzie zespołów nadzorujących mogą być dokonane po 4 kwietnia 2019 r.

Zmiany w załącznikach 5a, 8, 9a, 9b, 9c, 10c. 

Pozostałe regulacje nie ulegają zmianie.


Poprzednia strona: Polecane strony
Następna strona: Serwis Moodle