logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty

Egzamin maturalny w 2019 roku w terminie poprawkowym

Kategoria: egzamin maturalny
4.07.2019 r. - 08:54

Zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku terminy egzaminu poprawkowego są następujące:

  • część pisemna egzaminu maturalnego – 20 sierpnia 2019 r. o godz. 9:00
  • część ustna egzaminu maturalnego – od 20 do 21 sierpnia 2019 r. (zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły).

Obie części egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym przeprowadzane są w macierzystych szkołach.

Zdający w sesji poprawkowej nie wnoszą opłaty za egzamin. 

Uprzejmie informuję również, że zdający, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej oraz części pisemnej i nie zdali wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, mogą ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu i na tym samym poziomie, jeżeli w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego złożą przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu (Załącznik 7a_N lub Załącznik 7b_S).

Z poważaniem

Dyrektor
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
Irena Łaguna

Poprzednia strona: Polecane strony
Następna strona: Serwis Moodle