logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty

Komunikat dla egzaminatorów w zakresie części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego

Kategoria: egzamin gimnazjalny
14.10.2011 r. - 08:58

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku ze zmianami wprowadzanymi w formule egzaminu gimnazjalnego (w tym związanymi ze stosowanymi kryteriami oceny zadań otwartych) planowane jest uruchomienie jednodniowych (nieodpłatnych) szkoleń doszkalających dla egzaminatorów w zakresie części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. Szkolenie egzaminatorów zaczniemy od początku listopada.

Prosimy wszystkich egzaminatorów, którzy chcą pracować w zespołach egzaminatorów w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego w maju 2012 roku, o zgłoszenie swojego udziału w planowanych szkoleniach. W pierwszej kolejności zostaną przeszkoleniu poloniści i matematycy.

Swój udział w szkoleniu należy zgłosić elektronicznie za pośrednictwem Serwisu dla egzaminatorów na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. W tym celu trzeba (analogicznie jak przy deklarowaniu chęci pracy w zespole egzaminatorów) kliknąć myszą komputera hasło LOGOWANIE. Otworzy się okienko do wprowadzenia indywidualnych danych umożliwiających dostęp do dalszych informacji. Należy wprowadzić numer w ewidencji egzaminatorów jako identyfikator i hasło (egzaminatorzy, którzy go nie zmienili, jako hasło wprowadzają swój numer PESEL). Otworzy się karta zawierająca po prawej stronie dane osoby, która się zalogowała, a po lewej – linki do następnych informacji. Trzeba wybrać link Deklaracja pracy w zespole.

Jeśli nie pamiętają Państwo swojego hasła do logowania, prosimy skontaktować się z  pracownikiem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku (tel. 58 320  55 83).

Jeśli dane osobowe są nieaktualne, prosimy wprowadzić w nich wszelkie konieczne zmiany. Wystarczy kliknąć myszą okienko Zmień dane, a po zakończeniu operacji wprowadzania zmian – okienko Zapisz dane.

Deklarując udział w szkoleniu, należy dokonać wyboru ośrodka, w którym chcieliby Państwo być szkoleni (lista miejsc jest analogiczna do listy ośrodków sprawdzania prac egzaminacyjnych). Możemy jednak uruchomić ośrodek tylko wtedy, jeśli chęć przeszkolenia w danej miejscowości zadeklaruje co najmniej 25 osób. Dlatego prosimy Państwa o  wskazanie ośrodka podstawowego, to znaczy miejscowości, która najbardziej by Państwu odpowiadała, oraz ośrodka rezerwowego, do którego mogliby Państwo ewentualnie – w razie problemów organizacyjnych – również dojechać.

Pod hasłem Wybór ośrodka na karcie, która się otworzy po wybraniu linku Deklaracja pracy w zespole, prosimy odnaleźć symbol właściwy dla odpowiedniej części egzaminu – GHU lub GMP, a następnie rozwinąć hasło Brodnica i wybrać odpowiadającą Państwu miejscowość spośród tych, które ukażą się na ekranie, jako ośrodek podstawowy. Następnie trzeba kliknąć okienko Dodaj. Wówczas pod hasłem Deklaracja pracy w zespole pojawi się tabela zawierająca informacje wprowadzone przez Państwa do naszej bazy dotyczące wybranego przez Państwa podstawowego ośrodka szkoleniowego. Następnie prosimy Państwa o dokonanie w analogiczny sposób wyboru ośrodka rezerwowego. W razie, gdyby po dokonaniu obu wyborów chcieli Państwo jeszcze zmienić zdanie, można to zrobić, korzystając z umieszczonego w odpowiednim wierszu tabeli okienka Usuń. Aby zakończyć deklarowanie udziału w szkoleniu, wystarczy kliknąć myszą link Wyloguj.

Prosimy Państwa o wypełnienie deklaracji do 25 października 2011 roku. Na ich podstawie zostaną skompletowane składy grup szkoleniowych.

Po zamknięciu naboru otrzymają Państwo informację zwrotną dotyczącą zakwalifikowania na szkolenie. Zostanie ona zamieszczona w Państwa Deklaracji pracy w  zespole, w tabeli zawierającej wskazane przez Państwa wybory, po ustaleniu składu grup szkoleniowych, co nastąpi nie wcześniej niż 28 października 2011 roku. Pod tabelą każdy egzaminator zakwalifikowany na szkolenie przeprowadzane w bieżącym roku znajdzie zaproszenie uwzględniające termin i miejsce szkolenia. Pobranie tego pliku ze strony internetowej jest równoznaczne z potwierdzeniem udziału w szkoleniu. W razie odmowy udziału w szkoleniu w proponowanym terminie prosimy o szybką informację mailem (na  adres: komisja@oke.gda.pl) lub faksem (na numer: 58 320 55 91). Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane na szkolenie w bieżącym roku, znajdą się na liście rezerwowej i  będą szkolone w późniejszym terminie.

Program umożliwia też Państwu sprawdzenie zapisanych w bazie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku Państwa danych związanych z miejscem pracy, uprawnieniami w  zakresie egzaminów zewnętrznych i historią pracy w systemie egzaminacyjnym (w tym pobranie potwierdzeń pracy wykonywanej podczas sesji egzaminacyjnej). Wszystkie informacje wprowadzane przez Państwa w tej aplikacji są automatycznie rejestrowane w  bazie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu.


Dyrekcja Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
oraz koordynatorzy części humanistycznej
i matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnegoPoprzednia strona: Polecane strony
Następna strona: Deklaracja dostępności