logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty

Strona 1 z 11  > >>

Kategoria: egzaminatorzy

Komunikat dla egzaminatorów-matematyków egzaminu gimnazjalnego

30.03.2021 r. - 08:27
Kategoria: zapytania ofertowe

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. serwisu i naprawy skanerów na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

25.02.2021 r. - 14:34
Kategoria: egzamin maturalny

Egzamin próbny - Test diagnostyczny

17.02.2021 r. - 12:12
Kategoria: Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - formuła 2017

Informacja dla osób, które są uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub są zainteresowane podjęciem kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ)

4.02.2021 r. - 15:26
Kategoria: egzaminatorzy

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu maturalnego dotyczący deklaracji pracy w zespołach egzaminatorów sprawdzających pisemną część egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2021 r.

22.01.2021 r. - 08:34
Kategoria: egzaminatorzy

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty dotyczący deklaracji pracy w zespołach egzaminatorów sprawdzających prace z egzaminu ósmoklasisty w sesji wiosennej 2021 r.

22.01.2021 r. - 08:32
Kategoria: zapytania ofertowe

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. sukcesywnego drukowania w 2021 r. materiałów na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku wraz z obróbką graficzną, konfekcjonowaniem i dostawą

14.01.2021 r. - 12:31
Kategoria: egzamin eksternistyczny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 21 października 2020 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2021 roku

12.01.2021 r. - 12:58
Kategoria: egzamin eksternistyczny

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku dotyczący miejsca przeprowadzania egzaminów eksternistycznych dla dorosłych z zakresu szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i branżowej szkoły I stopnia w sesji zimowej - luty 2021 r.

12.01.2021 r. - 12:57
Kategoria: egzamin eksternistyczny

Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zimowej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2021 roku

12.01.2021 r. - 12:54

Poprzednia strona: Polecane strony
Następna strona: Deklaracja dostępności