logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Kontakt

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
ul. Na Stoku 49
80-874 Gdańsk

 

Wszelkie pytania, uwagi i wątpliwości prosimy zgłaszać w godzinach od 7:30 do 15:30
(od poniedziałku do piątku)

 

Kancelaria OKE komisja@oke.gda.pl
 • przyjmowanie korespondencji / składanie wniosków
(58) 320-5590
fax (58) 320-5591
Sekretariat  
 • sprawy ogólne
 • kontakt z dyrektorem i zastępcą dyrektora

(58) 320-5592

Inspektor ochrony danych - Kariota Blicharska
iod@oke.gda.pl
 

Księgowość i Płace
 
 • sprawy finansowe
 • sprawy finansowo-płacowe (naliczanie wynagrodzeń: umowy o pracę i umowy cywilno-prawne)

(58) 320-5586


(58) 320-5578

Kadry
 
 • sprawy kadrowe
(58) 320-5587
Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych pawe@oke.gda.pl
 • badania ankietowe
 • monitorowanie organizacji i przebiegu sprawdzianów i egzaminów
 • analizowanie i interpretowanie wyników sprawdzianów i egzaminów
 • obserwatorzy zewnętrzni
(58) 320-5561
(58) 320-5588
Wydział Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego wezko@oke.gda.pl
 • sprawy merytoryczne i organizacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasity
(58) 320-5577
 • sprawy merytoryczne i organizacyjne dotyczące egzaminu gimnazjalnego
(58) 320-5576
 • sprawy merytoryczne i organizacyjne dotyczące egzaminu maturalnego w zakresie przedmiotów humanistycznych
(58) 320-5568
 • sprawy merytoryczne i organizacyjne dotyczące egzaminu maturalnego w zakresie języków obcych
(58) 320-5567
 • sprawy merytoryczne i organizacyjne dotyczące egzaminu maturalnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych
(58) 320-5565
Wydział Egzaminów Zawodowych wez@oke.gda.pl
 • sprawy merytoryczne i organizacyjne dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • praca w zespołach egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodów technikalnych
 • upoważnianie ośrodków egzaminacyjnych - egzamin zawodowy


(58) 320-5569
(58) 320-5571
(58) 320-5573
fax (58) 320-5572

Wydział Organizacyjno-Administracyjny woa@oke.gda.pl
 • aplikacje Hermes / SIOE (zgłaszanie uczniów, dane uczniów, dane szkół, przesyłanie danych egzaminacyjnych drogą elektroniczną)
 • dostęp do serwisów dla dyrektorów szkół, egzaminatorów, kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkoły
 • wypełnianie ankiet elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
 • zgłaszanie zmian w danych osobowych egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów
 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 • pytania dotyczące wydawania dyplomów na wniosek

egzamin ósmoklasisty / gimnazjalny:
(58) 320-5583

egzamin maturalny:

(58) 320-5583
fax (58) 320-5563

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:
(58) 320-5564
(58) 320-5582

 • dystrybucja materiałów egzaminacyjnych, wyników egzaminów zewnętrznych, zaświadczeń, świadectw oraz dyplomów
 • organizacja spotkań pracowników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z dyrektorami placówek oświatowych z obszaru działalności Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku


(58) 320-5562
(58) 320-5579
 • duplikaty zaświadczeń, świadectw i dyplomów
(58) 320-5582
 • organizacja szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz potwierdzanie udziału w szkoleniach

(58) 320-5570
 • organizacja szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz potwierdzanie udziału w szkoleniach
 • egzaminy eksternistyczne


(58) 320-5582


(58) 320-5581