logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu

Egzamin ósmoklasisty

pdf Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

Egzamin gimnazjalny

pdf Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019

Egzamin maturalny

pdf Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

pdf Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020 dla podstaw programowych kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. i 31 marca 2017 r.

Egzamin eksternistyczny

pdf Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zimowej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 roku

pdf Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zimowej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2020 roku 

Dokumenty wymagane przez OKE:

Aktualizacja: 26 września 2018 roku

wersja w pdf

 Wniosek dyrektora szkoły w sprawie porozumienia dotyczącego dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w przypadkach ujętych w Komunikacie dyrektora CKE

pdf Wniosek dyrektora szkoły w sprawie porozumienia dotyczącego dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w przypadkach ujętych w Komunikacie dyrektora CKE

Wniosek dyrektora szkoły w sprawie porozumienia dotyczącego dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w przypadkach ujętych w Komunikacie dyrektora CKE

 Zamówienie na dodatkowe materiały egzaminacyjne na egzamin ósmoklasisty

 Zamówienie na dodatkowe materiały egzaminacyjne na egzamin gimnazjalny

 Zamówienie na dodatkowe materiały egzaminacyjne na egzamin maturalny

wersja w docx

doc Wniosek dyrektora szkoły w sprawie porozumienia dotyczącego dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w przypadkach ujętych w Komunikacie dyrektora CKE

Wniosek dyrektora szkoły w sprawie porozumienia dotyczącego dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w przypadkach ujętych w Komunikacie dyrektora CKE

Wniosek dyrektora szkoły w sprawie porozumienia dotyczącego dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w przypadkach ujętych w Komunikacie dyrektora CKE

 Zamówienie na dodatkowe materiały egzaminacyjne na egzamin ósmoklasisty

Zamówienie na dodatkowe materiały egzaminacyjne na egzamin gimnazjalny

 Zamówienie na dodatkowe materiały egzaminacyjne na egzamin maturalny


Poprzednia strona: Deklaracje dla zdających
Następna strona: Terminy egzaminów