logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

2011 badanie diagnostyczne

Arkusze diagnostycznego egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w grudniu 2011 roku

Część humanistyczna:

Język polski

GH-P1-115 - arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GH-P4-115 - arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GH-P5-115 - arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GH-P6-115 - arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GH-P7-115 - arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GH-P8-115 - arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

Historia

GH-H1-115 - arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GH-H4-115 - arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GH-H5-115 - arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GH-H6-115 - arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GH-H7-115 - arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GH-H8-115 - arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

Część matematyczno-przyrodnicza:

Matematyka

GM-M1-115 - arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GM-M4-115 - arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GM-M5-115 - arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GM-M6-115 - arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GM-M7-115 - arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GM-M8-115 - arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

Przedmioty przyrodnicze

GM-P1-115 - arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GM-P4-115 - arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GM-P5-115 - arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GM-P6-115 - arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GM-P7-115 - arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GM-P8-115 - arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

Część językowa:

Język angielski - poziom podstawowy

GA-P1-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

GA-P4-P5-P6-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

GA-P7-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

GA-P8-115- arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

Język angielski - poziom rozszerzony

GA-R1-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

GA-R4, R5, R6-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

GA-R7-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

GA-R8-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

Język hiszpański - poziom podstawowy

GE-P1-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

GE-P4, P5, P6-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

GE-P7-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

GE-P8-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

Język hiszpański - poziom rozszerzony

GE-R1-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

GE-R4-R5-R6-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

GE-R7-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

GE-R8-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

Język francuski - poziom podstawowy

GF-P1-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

GF-P4-P5-P6-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

GF-P7-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

GF-P8-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

Język francuski - poziom rozszerzony

GF-R1-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

GF-R4-R5-R6-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

GF-R7-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

GF-R8-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

Język niemiecki - poziom podstawowy

GN-P1-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

GN-P4,P5,P6-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

GN-P7-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

GN-P8-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

Język niemiecki - poziom rozszerzony

GN-R1-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

GN-R4,R5,R6-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

GN-R7-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

GN-R8-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

Język rosyjski - poziom podstawowy

GR-P1-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

GR-P4, P5, P6-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

GR-P7-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

GR-P8-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

Język rosyjski - poziom rozszerzony

GR-R1-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

GR-R4, R5, R6-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

GR-R7-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

GR-R8-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

Język włoski - poziom podstawowy

GW-P1-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

GW-P4, P5, P6-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

GW-P7-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

GW-P8-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

Język włoski - poziom rozszerzony

GW-R1-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

GW-R4, R5, R6-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

GW-R7-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

GW-R8-115 - arkusz+odpowiedzi+transkrypcja


Poprzednia strona: 2017
Następna strona: Informatory