logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

2012

Arkusze egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2012 roku

Część humanistyczna - 24 kwietnia 2012 roku

Historia i Wiedza o społeczeństwie:

GH-H1-122 - arkusz dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową

GH-H4-122 - arkusz dla uczniów słabo widzących

GH-H7-122 - arkusz dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących

GH-H8-122 - arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Język polski:

GH-P1-122 - arkusz dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową

GH-P4-122 - arkusz dla uczniów słabo widzących

GH-P7-122 - arkusz dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących

GH-P8-122 - arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

 

Część matematyczno-przyrodnicza - 25 kwietnia 2012 roku

Przedmioty przyrodnicze:

GM-P1-122 - arkusz dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową

GM-P4-122 - arkusz dla uczniów słabowidzących

GM-P7-122 - arkusz dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących

GM-P8-122 - arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Matematyka:

GM-M1-122 - arkusz dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową

GM-M4-122 - arkusz dla uczniów słabowidzących

GM-M7-122 - arkusz dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących

GM-M8-122 - arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim


Język obcy nowożytny - 26 kwietnia 2012 roku

Poziom podstawowy

Arkusze dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A-1)

Język angielski + transkrypcja

Język francuski + transkrypcja

Język hiszpański + transkrypcja

Język niemiecki + transkrypcja

Język rosyjski + transkrypcja

Język włoski + transkrypcja

Arkusze dla uczniów słabo widzących (A-4)

Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski

Arkusze dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących (A-7)

 Język angielski Język niemiecki, Język rosyjski

Arkusze dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (A-8)

Język angielski + transkrypcja

Język niemiecki + transkrypcja

Język rosyjski + transkrypcja

Język francuski + transkrypcja

 

Poziom rozszerzony

Arkusze dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A-1)

Język angielski + transkrypcja

Język francuski + transkrypcja

Język hiszpański + transkrypcja

Język niemiecki + transkrypcja

Język rosyjski + transkrypcja

Język włoski + transkrypcja

Arkusze dla uczniów słabo widzących (A-4)

Język angielski, Język niemiecki, Język rosyjski

Arkusze dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących (A-7)

 Język angielski Język niemiecki, Język rosyjski

Arkusze dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (A-8)

Język angielski + transkrypcja

Język niemiecki + transkrypcja

Język rosyjski + transkrypcja


Poprzednia strona: 2017
Następna strona: Informatory