logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu

Egzamin ósmoklasisty

pdf Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

Egzamin maturalny

pdf Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

pdf Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020 dla podstaw programowych kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. i 31 marca 2017 r.

Egzamin zawodowy - Formuła 2019

pdf Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 września 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2019/2020 dla podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r. - Formuła 2019

Egzamin eksternistyczny

pdf Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zimowej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 roku

pdf Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zimowej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2020 roku 

Dokumenty wymagane przez OKE:

Aktualizacja: 8 października 2019 roku

doc Załącznik OKE 1aE - Wniosek dyrektora szkoły w sprawie porozumienia dotyczącego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w przypadkach ujętych w Komunikacie dyrektora CKE - wersja w MS Word

pdf Załącznik OKE 1aE - Wniosek dyrektora szkoły w sprawie porozumienia dotyczącego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w przypadkach ujętych w Komunikacie dyrektora CKE - wersja w pdf

Załącznik OKE 1E8 - Zamówienie na dodatkowe materiały egzaminacyjne na egzamin ósmoklasisty - wersja w MS Word

pdf Załącznik OKE 1E8 - Zamówienie na dodatkowe materiały egzaminacyjne na egzamin ósmoklasisty - wersja w pdf

doc Załącznik OKE 1AM - Wniosek dyrektora szkoły w sprawie porozumienia dotyczącego dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w przypadkach ujętych w Komunikacie dyrektora CKE

 Załącznik OKE 1M - Zamówienie na dodatkowe materiały egzaminacyjne na egzamin maturalny

doc Załącznik OKE 1BM - Uzasadnienie zamówienia dodatkowych materiałów egzaminacyjnych egzaminu maturalnego w przypadkach ujętych w komunikacie dyrektora CKE

doc Załącznik OKE 1Z - Wykaz zdających uczniów / absolwentów / słuchaczy korzystających z dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w przypadkach ujętych w komunikacie dyrektora CKE


Poprzednia strona: Deklaracje dla zdających
Następna strona: Terminy egzaminów