logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Deklaracje dla zdających

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

Aktualizacja: 16 września 2019 roku

doc Deklaracja - Załącznik 1a dla:

(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2019/2020 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego,
(2) absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie,
(3) absolwenta technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019.

doc Deklaracja - Załącznik 1b dla:

(1) absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie, oraz absolwenta technikum z lat szkolnych 2015/2016 – 2018/2019, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona,
(2) absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie,
(3) absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
(4) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej,
(5) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości,
(6) osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.

 Deklaracja - Załącznik_1c dla:

absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.).

 Deklaracja - Załącznik 1d dla:

absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.

 Deklaracja - Załącznik_1e dla:

absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.

 Wniosek - Załącznik 2 - wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku (nowa formuła egzaminu):

 Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla ucznia/słuchacza - składa dyrektorowi szkoły/placówki, do której uczęszcza

Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwenta szkoły - składa dyrektorowi szkoły/placówki, do której uczęszczał

Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwenta zlikwidowanej szkoły oraz osoby posiadającej świadectwo szkoły uzyskane za granicą - składa dyrektorowi OKE wraz ze świadectwem ukończenia szkoły

Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla uczestnika/absolwenta kwalifikacyjnego kursu zawodowego (KKZ) - składa organizatorowi kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla osoby dorosłej, która jest uczestnikiem przygotowania zawodowego dorosłych - składa wraz z załącznikiem nr 13a dyrektorowi OKE

Deklaracja przystąpienia do eksternistycznego egzaminu zawodowego - składa wraz z załącznikiem nr 13 dyrektorowi OKE

  Deklaracje przystąpienia do egzaminu eksternistycznego:

 Deklaracja przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych

 Deklaracja przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu gimnazjum dla dorosłych

 Deklaracja przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

 Deklaracja przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej