logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

2013

Arkusze egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2013 roku

Część humanistyczna - 23 kwietnia 2013 roku

Historia i Wiedza o społeczeństwie:

GH-H1-132 - arkusz dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową

GH-H7-132 - arkusz dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących

GH-H8-132 - arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Język polski:

GH-P1-132 - arkusz dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową

GH-P7-132 - arkusz dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących

GH-P8-132 - arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Przedmioty przyrodnicze - 24 kwietnia 2013 roku

 GM-P1-132 – arkusz dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową

 GM-P7-132 – arkusz dla uczniów słabosłyszących i uczniów niesłyszących

 GM-P8-132 – arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Matematyka - 24 kwietnia 2013 roku

 GM-M1-132 – arkusz dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową

 GM-M7-132 – arkusz dla uczniów słabosłyszących i uczniów niesłyszących

 GM-M8-132 – arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Język obcy nowożytny - 25 kwietnia 2013 roku

Arkusze dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A-1) Poziom podstawowy

 Język angielski  + transkrypcja

 Język francuski + transkrypcja

 Język hiszpański + transkrypcja

 Język niemiecki + transkrypcja

 Język rosyjski + transkrypcja

 Język włoski + transkrypcja

Arkusze dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (A-8) Poziom podstawowy

 Język angielski + transkrypcja

 Język niemiecki + transkrypcja

 Język rosyjski + transkrypcja

 Język francuski + transkrypcja 

Arkusze dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących (A-7) Poziom podstawowy

 Język angielski

 Język niemiecki

 Język rosyjski

Arkusze dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A-1) Poziom rozszerzony

 Język angielski  + transkrypcja

 Język francuski + transkrypcja

 Język hiszpański + transkrypcja

 Język niemiecki + transkrypcja

 Język rosyjski + transkrypcja

 Język włoski + transkrypcja 

Arkusze dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (A-8) Poziom rozszerzony

 Język angielski + transkrypcja

 Język niemiecki + transkrypcja

 Język rosyjski + transkrypcja  

Arkusze dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących (A-7) Poziom rozszerzony

 Język angielski

 Język niemiecki

 Język rosyjski


Poprzednia strona: 2017
Następna strona: Informatory