logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Próbny egzamin ósmoklasisty

pdf Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r. dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty

link Próbny egzamin ósmoklasisty - informacje

link Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język polski - 30.03.2020 r.

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OPOP_100)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OPOP_200)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących czcionka 16 pkt (OPOP_400)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących czcionka 24 pkt (OPOP_500)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych czarnodruk (OPOP_660)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OPOP_700)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OPOP_800)

 Matematyka - 31.03.2020 r.

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OMAP_100)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OMAP_200)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących czcionka 16 pkt (OMAP_400)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących czcionka 24 pkt (OMAP_500)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych czarnodruk (OMAP_660)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OMAP_700)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OMAP_800)

Arkusz egzaminacyjny dla cudzoziemców (OMAP-C00)

Języki obce - 01.04.2020 r.

Język angielski

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJAP_100)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJAP_200)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących czcionka 16 pkt (OJAP_400)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących czcionka 24 pkt (OJAP_500)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych czarnodruk (OJAP_660)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJAP_700)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJAP_800)

Język niemiecki

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJNP_100)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJNP_200)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJNP_700)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJNP_800)

Język francuski

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJFP_100)

Język hiszpański

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJHP_100)

Język rosyjski

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJRP_100)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJRP_700)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJRP_800)

Język włoski

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJWP_100)